Putin vymyslel vlastní „Evropskou unii“

Moskva – Ruský premiér Vladimir Putin navrhl bývalým sovětským republikám vytvoření „Eurasijské unie“ jako mocné protiváhy Evropské unie a dalších nadnárodních integračních seskupení. Svou představu silné regionální organizace Putin opírá o takzvaný Jednotný hospodářský prostor (JEP), který od ledna příštího roku na bázi dosavadní celní unie spojí Rusko s Běloruskem a Kazachstánem. Rozlehlá oblast se 165 miliony lidí bude mít jednotný systém zákonů, odstraní překážky v pohybu pracovních sil, kapitálu a služeb.

„Tam se ale nezastavíme, klademe si ambiciózní cíl dosáhnout další, ještě vyšší úrovně integrace - vybudovat Eurasijský svaz,“ napsal premiér v článku pro dnešní Izvěstija s tím, že k dosavadním třem členům JEP se v budoucnu připojí i Kyrgyzstán a Tádžikistán. V článku premiér naznačil budoucí směr ruské zahraniční politiky po roce 2012, kdy bude pro příštích šest let s největší pravděpodobností zvolen ruským prezidentem.

Vladimir Putin:

„Nejde o oživení bývalého SSSR, bylo by naivní restaurovat nebo kopírovat to, co je minulostí. Navrhujeme model mohutného nadnárodního sdružení, které by se mohlo stát jedním z pólů dnešního světa a účinnou 'sponou' mezi EU a asijsko-tichomořským regionem.“

„Evropané potřebovali 40 let, než se od Evropského společenství uhlí a oceli dostali k plnohodnotné Evropské unii. Budování celní unie a JEP jde daleko rychleji, protože čerpá ze zkušeností EU a dalších regionálních sdružení,“ napsal Putin.

Telefonát Pavla Vondry (zdroj: ČT24)

Celní unie spojující Rusko s Běloruskem a Kazachstánem, v níž Putin spatřuje integrační „most“ mezi EU a rychle se rozvíjejícím asijsko-tichomořským regionem, ale zůstala poměrně omezeným projektem, protože mnohé státy bývalého SSSR se k ní odmítají připojit. Pobaltí je plně zapojeno do fungujících evropských institucí, Ukrajina se integraci s Ruskem vzpírá v obavě, že by narušila budování silných vazeb s Evropou. Putin ale důvody k takovým obavám nevidí. „Nechceme se vůči nikomu vymezovat či se proti někomu stavět. Eurasijský svaz bude vznikat na univerzálních integračních zásadách jako nedělitelná část velké Evropy sjednocené na principech svobody, demokracie a tržních zákonů,“ zdůraznil ruský premiér.