Putin představil výzvy, kterým musí Rusko čelit

Moskva - Vladimir Putin v článku zveřejněném na jeho webu a v listu Izvěstija připomněl své zásluhy o obrodu Ruska. Ruský premiér a favorit březnových prezidentských voleb zároveň odmítl ideu politické revoluce a „svrhávání bez budování“, tedy svého odchodu z mocenských pozic. Politologové a komentátoři stať přijali také jako vysvětlení, proč se Putin hodlá potřetí vrátit do Kremlu, tentokrát coby záruka stability.

„V dějinách se stále opakuje problém Ruska - snaha části elit o skok, o revoluci namísto postupného rozvoje. Ale nejen ruská zkušenost, ale celá světová zkušenost ukazuje zhoubnost historických skoků,“ zdůraznil Putin, který po prosincových parlamentních volbách čelí bezpříkladné vlně protestů, svědčící o rostoucí nespokojenosti s dominantní postavou ruské politiky posledního desetiletí. Výzvy mimoparlamentní opozice k politickým změnám nicméně odmítl. Podle Putina se totiž bořitelé režimů „před očima“ mění v nové vladaře, odmítající jakékoliv změny, anebo se z vladařů opět mění v bořitele nových režimů, z toho pramení krátkozrakost takové politiky, starající se jen o zachování či předání moci a majetků. 

Vladimir Putin:

„Jen na nás závisí, jak odpovíme na dnešní výzvy a využijeme svoji příležitost, abychom posílili sebe a své postavení v rychle se měnícím světě.“

„O čem se máme domlouvat? O tom, jak uspořádat moc? Předat ji 'lepším lidem'? A co pak? Co budeme dělat?“ poznamenal. „Znepokojuje mě, že se prakticky neposuzuje to, co by se mělo dělat po volbách. Ruští občané by měli získat možnost posoudit nejen přednosti a nedostatky politiků, což samo o sobě není špatné, ale právě obsah politiky, programy, které mají uskutečňovat ti či oni političtí činitelé, výzvy a úkoly, které by měly být v centru pozornosti těchto programů,“ dodal Putin s tím, že jeho článek je právě výzvou k širokému dialogu o ruské budoucnosti.

Putin také srovnal současnou realitu se situací Ruska po rozpadu Sovětského svazu a v chaotických 90. letech, po nichž se autorovi a jeho týmu „za podpory absolutní většiny občanů“ podařilo odvrátit krach a rozpad země. Svůj nynější úkol vidí v tom, aby odstranil z cesty národního rozvoje vše, co brání zemi v postupu kupředu. V nejbližších týdnech hodlá předložit k veřejnému posouzení konkrétnější představy.

Vydáno pod