Porody doma jsou příjemnější, ale v případě komplikací je operační sál daleko

Praha - V České republice se v současnosti objevuje trend rodit doma. Názory odborníků na tento trend se však rozcházejí. Někteří se zastávají klasického porodu v porodnici, protože je pod větší kontrolou lékařů a zdravotníků. Případné komplikace je možno snadněji řešit na blízkém operačním sále. Jiní však tvrdí, že je domácí prostředí důležitým faktorem pro psychickou pohodu rodičky, a z toho důvodu například není nutné podávat epidurální anestetika.

Procento porodů doma se zvyšuje a předpokládá se, že se bude zvyšovat i v budoucnu. Ženám, které chtějí rodit doma, jde o přirozenější způsob porodu a o to, aby mohli rodit v příjemném a bezpečném prostředí. Podle prezidentky Unie porodních asistentek Dagmar Suché se sice porodnice velmi snaží, ale nemohou takovou psychickou pohodu, jakou mají maminky doma, zajistit. „Myslím, že by porody mohly být doma zhruba v pěti procentech případů,“ dodává Suchá.

Podle docenta Lukáše Roba, přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky FN Motol, však České porodnictví dosahuje velmi vysoké úrovně, nesrovnatelně lepší než třeba Holandsko. Jednou ze zásad tohoto přístupu je právě relativně militantní organizace porodní péče. „Jen výjimečně jsou určité regiony schopny zajistit bezpečný porod doma. Kritéria na povolení takového porodu jsou navíc dosti přísná,“ vysvětluje Rob a dodává, že např. porodní asistentka v Holandsku musí mít za sebou 2000 porodů a do porodnice nesmí cesta trvat déle než 7 minut. V případě komplikací je totiž nezbytné dostat ženu co nejrychleji na operační sál. To ale například v pražské hromadné dopravě není reálné.

Rozdíly existují i mezi jednotlivými porodnicemi. Ve velkých centrech, jakými jsou například Motol, Podolí a Apolinář, jsou rodičky na maximálně dvoulůžkových pokojích. Podle Roba se tak české porodnictví výrazně posunulo a zajišťuje ženám komfort. Některá zařízení navíc dovolují v různé míře alternativní porodnictví, kde si žena může vybrat z vícero možností. Podle Suché jsou však porody doma nejen příjemnější, ale také levnější: „Péče v domácím prostředí je nesrovnatelně levnější než v porodnicích, přestože nabízí mnoho nadstandardních služeb.“

Vydáno pod