Polští kněží si nastudují umělé oplodnění

Varšava - Světlo do problematiky umělého oplodnění ve zkumavce (in vitro) má kněžím v Polsku vnést školení, které pro ně připravuje krakovské Centrum Jana Pavla II. a tamní Papežská univerzita. Duchovní na něm získají vědecké i náboženské argumenty, které pak mohou využívat během debat s věřícími.

Ředitel Centra Jana Pavla II. Zygmunt Kosowski tvrdí, že školení o umělém oplodnění metodou in vitro je potřebné proto, aby kněží měli o této pro katolickou církev důležité záležitosti ty správné informace. „Chceme, aby znali argumenty, které osloví současného člověka,“ řekl Kosowski v listu Polska The Times.

Kněží se budou učit například o takových metodách napomáhajících párům počít potomka, které katolická církev na rozdíl od in vitro neodmítá. „Početí je projevem manželské lásky, umělé oplodnění ve zkumavce ne. Kromě toho je tato metoda určitou zkratkou, protože neléčí neplodnost,“ řekl Andrzej Muszala, ředitel Institutu bioetiky Papežské univerzity Jana Pavla II.

Výuka o in vitro určená kněžím je dozvukem debaty o uzákonění této metody oplodnění, kterou loni na podzim po několik týdnů žily polská politika a místní média. V Polsku neexistuje žádný zákon, který by vymezoval jakákoliv pravidla pro umělé oplodnění ve zkumavce. Jelikož není zakázané, soukromé kliniky ho provádějí. Za všechny lékařské úkony spojené s touto metodou musí pacientky platit z vlastní kapsy.