Polovině primátů stále hrozí vymření

Washington - Existence mnoha druhů dnes již vzácných primátů je stále ohrožena. Podle průzkumů Mezinárodní unie pro ochranu a přírodních zdrojů je téměř polovina primátů na světě ohrožena vyhynutím. Unie zatím vydala polovinu zprávy, mapující výskyt primátů ve světových lokalitách. Druhá část má být zveřejněna na říjnovém kongresu, který bude hostit skotský Edinburgh.

Největším viníkem klesajícího počtu ohrožených živočichů je trvalé ničení jejich přirozeného prostředí. Tropické lesy jsou nadále vykacovány z důvodu potřeby dřeva a zemědělské půdy. Velké vliv na úbytek má také relativně novodobý trend - lov zvěře kvůli masu.

Primáti jsou ke své smůle poměrně snadným cílem. Jsou aktivní téměř výhradně ve dne, žijí ve skupinách a projevují se hlasitě, uvádí zástupce programu ohrožených druhů Jean-Christophe Vie.  Současnou populaci ohrožených primátů, mezi něž patří lemuři, opice a lidoopi, tvoří o 9 procent více druhů než před pěti lety. Doposud známe 634 různých druhů.

Nejhorší situace je na asijském kontinentu, z tamní populace je 71 procent druhů na červené listině unie. Důvodem je hlavně rapidní nárůst populace, která zabírá životní prostor primátům. Často jsou navíc odchytáváni a slouží jako domácí mazlíčci či prostředky pro tradiční medicínu. I přes výrazně negativní vyznění přináší zpráva některé příznivé informace. Například brazilští Tamaríni se přesunuli z označení kriticky ohrožení na ohrožení.

Vydáno pod