Podle britského průzkumu čeští učitelé nadržují svým oblíbencům

Birmingham - Vědci v Británii se v rozsáhlém mezinárodním průzkumu ptali žáků na to, jak jsou spokojeni se svými učiteli. A čeští pedagogové z toho podle výsledků ankety nevycházejí úplně nejlépe. Čeští žáci si myslí, že učitelé straní svým oblíbencům, zatímco zatracují ty žáky, které si neoblíbili. Jen asi třetina českých studentů míní, že s nimi učitelé jednají férově.

Rozsáhlý průzkum Birminghamské univerzity se konal celkem v šesti zemích. Kromě velkých států, jako je Japonsko, Francie, Itálie nebo Velká Británie, se ho zúčastnila spolu s Belgií i Česká republika. Akademici z Birminghamu se ptali celkem 14 tisíc žáků ve věku 14-15 let. Ti odpovídali na to, zda souhlasí či nesouhlasí s předloženými výroky. 

Výsledky ankety by mohly být inspirací pro řadu českých pedagogů, kteří dnes ve škole přivítali žáky osmých a devátých tříd. Ti totiž o svých pedagozích nemají podle průzkumu zrovna velké mínění. 

Studio 6 o britském průzkumu (zdroj: ČT24)

Čeští učitelé totiž ve dvou kategoriích úplně propadli. Žáci jim vyčítají, že učitelé některým svým oblíbencům nadržují. Skoro 76 procent českých žáků si myslí, že učitelé v osmých a devátých třídách skutečně mají předsudky. Pokud se jim někdo na začátku školního roku znelíbí, nemůže se pak ze škatulky zatracenců dostat. 

Druhá kategorie, ve které dopadli v porovnání s ostatními zeměmi čeští učitelé úplně nejhůř, byl výrok, zda s žáky učitelé jednají férově. Pouze 35 procent českých žáků s tímto tvrzením souhlasilo. A to je úplně nejméně ze všech zúčastněných zemí.

Vydáno pod