Petr Uhl dostal nejvyšší sudetoněmecké ocenění

Mnichov/Praha - Bývalý český disident Petr Uhl dostal Evropskou Karlovu cenu. Udělilo mu ji Sudetoněmecké krajanské sdružení (SL). Uhl řekl, že toto nejvyšší sudetoněmecké ocenění chápe jako uznání jeho snah o sbližování Čechů a Němců a o postupné řešení událostí z let 1938 až 1946. Cenu převezme Uhl na tradičním Sudetoněmeckém dni v Norimberku 10. května.

Mluvčí SL Bernd Posselt nazval Uhla jako „čelného bojovníka za svobodu v době Pražského jara v roce 1968, spoluzakladatele Charty 77 a pozdějšího úspěšného obhájce lidských a menšinových práv“. Petr Uhl zastával v letech 1998 až 2001 funkci vládního zmocněnce pro lidská práva a důrazně se zasazoval o práva menšin, mimo jiné i Němců v České republice. V rámci celé své politické činnosti usiloval o česko-sudetoněmecké porozumění, jak zdůvodnilo cenu v prohlášení Sudetoněmecké krajanské sdružení.
 
Uhl je nositelem české medaile Za zásluhy, kterou mu udělil prezident Václav Havel, polského důstojnického řádu a také řádu rytíře Čestné legie od francouzského prezidenta Jacquesa Chiraka. Evropská Karlova cena je pojmenována po českém králi a římském císaři Karlu IV. Toto nejvyšší sudetoněmecké ocenění je udělováno od roku 1958.