Papež znovu zalitoval Husovy kruté smrti

Vatikán – Lítost nad upálením Jana Husa znovu vyjádřil papež František, který u příležitosti 600. výročí upálení českého kněze a reformátora přijal ve Vatikánu zástupce českých křesťanských církví. Na přátelském setkání papež vyzval, aby církev sporné otázky z minulosti řešila s novým vhledem.

Audience v Apoštolském paláci trvala téměř hodinu, zúčastnili se jí emeritní pražský arcibiskup a kardinál Miloslav Vlk, plzeňský biskup František Radkovský a rovněž zástupci Československé církve husitské a Českobratrské církve evangelické. Kromě nich byl v české delegaci i historik Jaroslav Šebek a místopředsedkyně Senátu Miluše Horská.

Jak upřesnil Šebek v rozhovoru pro ČT, papež zdůraznil, že „tento věhlasný kazatel je důležitý jak pro české křesťany, tak i pro celou společnost – nejen v Česku, ale i za jeho hranicemi“. „Mnohé spory z minulosti je třeba přehodnotit ve světle nového kontextu, v němž žijeme. Dohody a porozumění dosáhneme, když budeme řešit tradiční sporné otázky s novým vhledem,“ řekl papež. Znovu vyjádřil lítost nad „krutou smrtí“ Jana Husa. Přihlásil se tak ke slovům z konce minulého týdne, kdy v souvislosti s Husovým upálením mluvil o „zranění církve“. „V našem svědomí musí být ona prosba o odpuštění za dějiny naší rodiny, za každou událost, kdy jsme zabili ve jménu Boha,“ prohlásil tehdy.

Bohoslužba smíření a odpuštění u příležitosti Husovy mučednické smrti se od pěti hodin odpoledne koná na papežské koleji Nepomucenum. Také zde budou členové české delegace, Vatikán bude zastupovat papežův blízký spolupracovník, emeritní předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů kardinál Walter Kasper.

Papež lituje Husovy smrti (zdroj: ČT24)
Vydáno pod