Papež jde do boje s pedofily: Zneužívání má řešit vatikánský tribunál

Řím - Ve Vatikánu vznikne tribunál, který se bude zabývat zneužíváním dětí - posvětil to papež František. Tribunál bude mít pravomoc trestat biskupy, kteří děti zneužívali nebo je nedokázali ochránit. Oběti už dlouho volaly po tom, aby byly tyto osoby hnány k odpovědnosti. Také organizace OSN katolickou církev kritizovala, že se snaží případy zneužívání utajit.

Vytvořit zvláštní tribunál doporučil papeži panel zabývající se církevním sexuálním zneužíváním. Souzeni mají být biskupové, u nichž je podezření, že zneužili své funkce a zneužívali nezletilé. 

Vatikánský mluvčí Federico Lombard uvedl, že biskupové by mohli být souzeni také v případě, že se jim nepodařilo zneužití zabránit. 

Redaktor italské televize RAI Josef Kašpar

„Jde o zavedení trestného činu zneužití biskupské moci pro biskupy, kteří do jisté míry nereagovali na podání různých kněží a věřících týkající se zneužití vůči nezletilým osobám. Jedná se o tribunál ustavený v rámci Kongregace pro doktrínu víry, který se týká přestupků biskupů, kteří se budou snažit krýt ty, jež se dopustili pedofilie. Italové to interpretují tak, že to papež František myslí skutečně vážně a že otázka pedofilie je pro něj jednou z priorit, aby katolická církev byla opět tak důvěryhodná, jak by měla být.“ 

Gabrielle Shawová, generální ředitelka Národní asociace ve Velké Británii pro lidi zneužité v dětství (NAPAC), považuje papežův krok za dobrou zprávu pro oběti. „Uvítali bychom cokoli, co zajistí větší dohled nad kněžským zneužíváním a co ukazuje větší otevřenost církve,“ podotkla. 

Zakladatel NAPAC Peter Saunders je součástí vatikánské poradní komise, která papeži doporučila vytvoření tribunálu. Panel byl zřízen Františkem v roce 2013, aby pomohl Vatikánu zlepšit prevenci. Tvoří ho 17 duchovních i laiků z celého světa. 

Kašpar: Pro papeže je boj proti pedofilům prioritou (zdroj: ČT24)

Největší skandály katolické církve 

Německo - Kněz, známý jako Andreas L., se v roce 2012 přiznal k 280 případům sexuálního zneužívání v rozmezí jedné dekády. 

Spojené státy americké - Veřejnost pobouřilo zjištění, že se dva bostonští kněží Paul a John Shanley Geoghan dopouštěli týrání. 

Belgie - Biskup Roger Vangheluwe odstoupil v dubnu 2010 poté, co připustil, že pohlavně zneužíval chlapce. 

Itálie - Katolická církev v Itálii v roce 2010 přiznala, že za více než 10 let bylo nahlášeno 100 pedofilních kněží. 

Irsko – Podle zprávy z roku 2009 bylo sexuální a psychické týrání běžné v katolíky vedených průmyslových školách a dětských domovech po většinu 20. století.

Vydáno pod