Oxid uhličitý ukládají Australané na mořské dno

Sydney - Austrálie spustila velký technologický experiment. Vědci začali pokusně ukládat zkapalnělý oxid uhličitý do přírodní kapsy v mořském podloží. Proti uskladnění emisních plynů do mořského dna ale protestují ochránci přírody.

K uložení oxidu uhličitého slouží plošina na mořské hladině podobná například ropné platformě. U australských břehů ale míří zkapalnělý plyn opačným směrem - z povrchu pod zem. Peter Cook, ředitel úložiště, uvedl: „Je to asi nejkomplexnější program ukládání oxidu uhličitého na světě.“

Zařízení má zkapalnit celkem sto tisíc tun oxidu uhličitého a napustit jej do bývalého úložiště zemního plynu, které leží 2 kilometry pod hladinou moře. Pro umístění takového množství plynu se využije pórovitosti horniny, která nasákne kapalný oxid uhličitý jako gigantická houba a udrží ho v podzemí neomezeně dlouho.

Ochráncům přírody se ale navržený způsob likvidace emisních plynů nelíbí. Australští ekologové projekt odmítají jako plané gesto, které má odvést pozornost od mnohem závažnějšího úkolu - přimět průmysl, aby novými technologiemi přispěl ke snížení emisí skleníkových plynů. Ekolog Phil Freeman prohlásil: „Bude to technologicky velmi náročné, velmi drahé a bude se muset vyřešit mnoho právních otázek. Navíc nevíme, jak moc se této technologii dá věřit.“

Vydáno pod