Organizace amerických států hrozí Venezuele pozastavením členství

Organizace amerických států (OAS) přijala usnesení o zahájení procesu, který může vést k pozastavení členství Venezuely v této 34členné organizaci kvůli porušování demokratických principů v zemi. Na zasedání ve Washingtonu se devatenáct členských zemí vyslovilo pro přijetí rezoluce a jedenáct se zdrželo hlasování. Zbývající čtyři země byly proti.

Rezoluce otevírá dveře k procesu případného pozastavení členství. Svolává mimořádné shromáždění, na kterém by se mělo hlasovat o pozastavení členství. To musí schválit 24 členských států.

Dokument také uvádí, že vítězství Nicoláse Madura v květnových prezidentských volbách postrádá legitimitu. Toto stanovisko již přijalo samostatně nejméně patnáct zemí na polokouli.

Je to zatím nejsilnější prohlášení přijaté zeměmi OAS o Venezuele od roku 2016, kdy generální tajemník organizace uvedl, že Venezuela prožívá „vážné změny demokratického řádu“.

Loni na valném shromáždění v Cancúnu se nepodařilo získat dostatek hlasů ke schválení relativně silně formulovaného návrhu vyzývajícího venezuelskou vládu, aby znovu zvážila svůj požadavek na přepsání ústavy.

Členové OAS zatím vyloučili z organizace pouze dvě země. Komunistická Kuba byla vypovězena v roce 1962. V roce 2009 bylo na krátkou dobu přerušeno členství Hondurasu kvůli vojenskému převratu. Zákaz pro Kubu byl zrušen v roce 2009, komunistický ostrov se však odmítl ke skupině znovu připojit.