Německo v neděli splatí reparace z 1. světové války

Berlín - Německo v neděli nejen oslaví 20. výročí znovusjednocení země, zaplatí ale také poslední část dluhu, který vznikl uložením reparací na zemi poraženou v první světové válce. Splacení 70 milionů eur (1,7 miliardy korun) uzavře 92 let dlouhý příběh odškodného, které do značné míry přispělo k vzestupu nacistického režimu a k následnému rozpoutání druhé světové války.

Podle mírové smlouvy, kterou v roce 1919 podepsaly vítězné mocnosti s Německem ve Versailles, bylo Německo označeno za jediného viníka první světové války. Byly mu uloženy reparace za škody způsobené vítězům v letech 1914 až 1918. V roce 1921 byla jejich výše vyčíslena na 6,6 miliard liber, což tehdy byla nepředstavitelná částka a podle některých historiků Německo nebylo schopno takový závazek vůbec zaplatit. Splácení reparací vyústilo v těžké hospodářské problémy meziválečného Německa. Neutěšená ekonomická situace přispěla k vzestupu Adolfa Hitlera a jeho nacistické strany. Hitler po nástupu k moci přestal reparace platit.

Německé úpisy začaly být považovány za bezcenné. V roce 1953 se ale západní mocnosti - USA, Británie a Francie - dohodly se západním Německem na restrukturalizaci dluhu. Západoněmecká vláda poté začala dlužnou částku znovu splácet. Vyplacení části reparací však bylo podmíněno sjednocením obou částí německého státu, k němuž došlo až v roce 1990.

Rozhovor s Janem Kuklíkem (zdroj: ČT24)

Američtí investoři se s Německem soudí o předválečné dluhopisy

Německo v době mezi dvěma světovými válkami prodalo investorům z USA desítky tisíc dluhopisů, aby získalo finance pro oživení ekonomiky rozvrácené válkou, hyperinflací a válečnými reparacemi. Část z těchto peněz později použil Adolf Hitler k budování nacistické válečné mašinérie. Skupina amerických investorů před měsícem napadla žalobou u soudů v Miami, New Yorku a Chicagu německou vládu a požaduje po ní splacení těchto 80 let starých dluhopisů.

Dnešní hodnota těchto dluhopisů by mohla dosahovat stovek milionů dolarů. Německá vláda tvrdí, že žaloby investorů jsou neopodstatněné, a upozorňuje, že držitelé obligací musí podstoupit proces ověřování podle německých zákonů. Pokud investoři nakonec vyhrají, budou moci požádat soudy o konfiskace německých majetků v USA, jak je v podobných případech běžné.