Nanotruck přiblíží v Praze nanotechnologie v praxi

Praha - Pražané se ode dneška mohou po tři dny setkávat s nanotechnologiemi. Do Prahy totiž přijel nanotruck - pojízdná laboratoř, ve které se na 60 exponátech představí veřejnosti užití těchto špičkových technologií v praxi. Jde o doprovodný program konference EuroNanoForum 2009, na kterou se do Prahy sjeli odborníci z celého světa. Akce se koná v rámci českého předsednictví Evropské unii.

Nanotechnologie, která je považována za synonymum vědeckotechnické revoluce 21. století, využívá materiálů z částic o velikosti jedné miliontiny milimetru a uplatňuje se ve velkém množství vědních disciplín i ve výzkumu vesmíru. Nanovědy používají jednotku nanometr. Do jednoho nanometru se vejdou tři až čtyři atomy. Virus je velký 100 nanometrů.

Seznamte se s obrovským množstvím využití

Účelem kamionu je podle děkana stavební fakulty ČVUT Zdeňka Bittnara představit lidem možnosti, které přináší nanotechnologie do běžného života. „Máte tady aplikace z medicíny, aplikace, jak udržovat byt, jak budovat byt, jak udělat lepší auto,“ lákal Bittnar, který také upozornil na široké spektrum využití nanotechnologií. Vědci zabývající se nanotechnologií spolupracují například s lékaři, kteří vymýšlejí způsoby, jak na nanotechnologiích pěstovat biologické kultury. "To, co je odpad, takové produkty nanotechnologie, které nesplní tyto požadavky, můžeme využít ve stavebnictví, protože na izolacích potřebujeme materiály, které naopak netvoří plísně, uvedl Bittnar.

Antonín Fejfar z Fyzikálního ústavu AV ČR upozornil zase na práci se slunečními články nebo atomární manipulaci, tedy skládání součástek po jednotlivých atomech, na kterém pracuje tým Pavla Jelínka.

Jemné částečky mění vlastnosti materiálů. Voda se nevsákne, špína neuchytí. Na pražské konferenci se hovoří o novinkách v oboru. O výzkumu oxidu titaničitého bude v Praze přednášet nositel Nobelovy ceny profesor Gretzl. V rámci českého předsednictví je právě tato konference největší vědeckou událostí. „Víc jak 800 účastníků, to ty předchozí akce byly daleko skromnější,“ řekl náměstek ministra školství Vlastimil Růžička.

Zájemci o nanotechnologie mohou také od 5. června do 9. července navštívit výstavu DOX NANO. Vystavuje na ní svá díla inspirovaná touto moderní technologií na 35 umělců nejen z Česka. K dispozici bude v Centru současného umění DOX v Praze-Holešovicích.

Nanosvět
Zdroj: ČT24