Na severu Paříže proběhla evakuace tábora s 2000 migranty

Francouzské úřady za pomoci početných policejních sil vyklidily na severu Paříže improvizovaný tábor s více než 2000 přistěhovalci z Afriky a Asie. Migranti, mezi kterými je mnoho rodin s dětmi, mají být rozmístěni v šesti desítkách ubytovacích středisek hlavně v okolí metropole, uvedla vláda. Zákrok zdůvodnila špatnými hygienickými podmínkami panujícími v nepovoleném tábořišti. Podle úřadů evakuace proběhla v klidu, neprovázely ji žádné incidenty.

Běženci převážně ze Súdánu, Afghánistánu a Eritreje přicházeli do tábora postupně od poloviny srpna. Žili namačkáni ve stanech či jen na starých matracích a bez řádného sanitárního zázemí. „Je zde hodně rodin s dětmi, více než obvykle. Samozřejmě o ně bude postaráno,“ ujistila ministryně pro bydlení Emmanuelle Cosseová, která na místě sledovala odjezd prvních autobusů s migranty. Celkově jich bylo nuceno odejít 2083.

V severní chudší oblasti Paříže, kde žije mnoho obyvatel afrického a arabského původu, se od června 2015 vytvořila řada podobných přistěhovaleckých táborů, které úřady vždy nakonec evakuovaly. V červenci bylo vystěhováno z jednoho z nich kolem 2500 osob.

S cílem zabránit dalším podobným „nedůstojným“ táborům se pařížská radnice rozhodla otevřít v polovině října zvláštní středisko humanitární pomoci. Úřady tam budou svážet všechny nové migranty a několik dní se o ně starat, poté je budou rozmísťovat do ubytovacích center v různých částech Francie.

Paříž otevře zvláštní středisko humanitární pomoci pro migranty (zdroj: ČT24)

Imigranti podle komentářů vítají pomoc francouzských úřadů, ale nelíbí se jim, že bývají často posíláni daleko od přístavního města Calais na severu země. Většina z nich totiž neusiluje o azyl ve Francii, ale chce se dostat do Británie. Britové ovšem posilují opatření proti nekontrolovanému překračování Lamanšského průlivu migranty, jejichž počet tak ve Francii stále roste.