Na Británii se žene bouře Frank. Zřejmě umocní vánoční povodně

Severní Anglii nadále sužují silné záplavy. Tisíce domácností zůstávají bez elektřiny, počasí ohrožuje na životech především obyvatele Yorku. Od zítřka má podle meteorologů déšť znovu zesílit kvůli bouři Frank. Povodně tak budou nejspíš pokračovat i v dalších dnech.

Na severozápad Anglie a části Skotska se žene bouře Frank, která zřejmě ještě zhorší již tak kritickou situaci. „Počasí v noci na středu přinese velké problémy v důsledku ničivých vichrů a dalších lijáků,“ citovala britská stanice BBC meteorology. 

Některá anglická města se přitom teprve vzpamatovávají ze stoleté vody. V důsledku prudkých lijáků byly v posledních dnech zatopeny především na severu Anglie stovky domů, úřady musely evakuovat mnoho obyvatel do provizorních ubytovacích center, byly přerušeny dodávky elektřiny a narušena byla silniční doprava. Vláda vyslala na pomoc postiženým 500 vojáků a připraveno je zasáhnout dalších 1000 příslušníků armády.

„Nejhorší situace zůstává v anglickém Yorku. Tam jsou stále ulice a celé čtvrti pod vodou, lidé se nemohou vrátit domů. O něco lepší je to v Leedsu a Manchesteru, kde voda ustoupila, takže může začít velký úklid po vánočních povodních,“ říká spolupracovník ČT Ivan Kytka s tím, že mnohde se daří obnovovat přerušené dodávky elektřiny a telefonní spojení.

York se připravuje na další potopu
Zdroj: Andrew Yates/Reuters

Přehodnocení protipovodňové strategie

Britská vládní Agentura pro životní prostředí upozornila, že bude nutné „zcela přehodnotit“ protipovodňová opatření v zemi. Odborníci poukazují na to, že v důsledku globálního oteplování jsou zimy na britských ostrovech stále deštivější.

Při návštěvě postižených míst čelil otázkám ohledně dosavadních vládních investic do protipovodňových systémů i britský premiér David Cameron. Obzvlášť poté, co jeho ministryně životního prostředí Liz Trussová v minulých dnech připustila, že protipovodňové bariéry na příval vody mnohde nestačily.

Premiér zdůraznil, že jde o „bezprecedentní" situaci, ale slíbil, že protipovodňová opatření prověří a posílí. „Protipovodňové bariéry, ať už stálé, či jen provizorní, hrály klíčovou roli, ale je jasné, že v některých případech byly nedostatečné. Musíme se proto zamyslet, jak to zlepšit," plánuje Cameron.

Stoletá voda zasáhla severozápad Anglie (zdroj: ČT24)

Jistou zvláštností britských povodní je fakt, že mají dva kulminační body. „Kromě stékající povrchové vody je třeba počítat i s přílivovou vodou z moře,“ vysvětluje Kytka. V Británii jsou navíc velmi liberální stavební zákony, které umožňují, aby byly v záplavových oblastech každoročně vystavěny tisíce bytů.