Na břehu mizejícího světa. Kvůli erozi pobřeží se obyvatelé Toga stěhují do vnitrozemí

Vesnice Doevikope je jednou z mnoha pobřežních obcí, které čeká zánik. Zvyšující se hladina oceánů a větší vlnobití mají silný vliv na devastaci písečného pobřeží Toga. Mizející rybářské vesnice a následný úbytek obživy nutí místní obyvatele k odchodu do vnitrozemí. Doevikope se tak pomalu stává jedním ze smutných symbolů změn klimatu. Ty dopadají nejtíživěji právě na chudé země, přestože za něj nesou jen minimální odpovědnost.