Muslimů je poprvé v historii víc než katolíků

Vatikán - K islámu se podle nejnovějších statistik hlásí 19 procent obyvatel planety a v počtu věřících tak islám poprvé v historii předběhl katolickou víru. K tradiční římskokatolické církvi se totiž hlásí pouze 17,4 procenta světové populace. Tato čísla jsou ovšem přesná, co se týče katolických zemí, informace z muslimských zemí mohou být zkreslené, což souvisí i s rychlým růstem islámu. Výsledky zveřejnil Vatikán.

„Poprvé v dějinách už nejsme na špici: předběhli nás muslimové,“ potvrdil výsledky autor vatikánské ročenky Vittorio Formenti. Podle něj ale stále platí, že rozšířenějším náboženstvím je i nadále křesťanství. Pokud se totiž sečtou počty přívrženců všech křesťanských církví, tedy nejen katolíků, ale i anglikánů či pravoslavných křesťanů, pak vychází, že se ke křesťanství hlásí 33 procent světové populace, tedy asi dvě miliardy lidí.
 
Zatímco počet katolíků zůstává v posledních letech přibližně na stejných číslech, počet muslimů se zvětšuje. Podle Formentiho je to dáno hlavně demografickými trendy - v muslimských zemích je totiž daleko vyšší porodnost.

Redaktor italské televize RAI Josef Kašpar potvrzuje, že vzrůstající počet muslimů a stagnující počet katolíku nezávisí příliš na odpadlictví od víry nebo změnách vyznání. Je ale pravda, že představitelé Vatikánu se dívají s jistou závistí na věrnost muslimů. Západní Evropa naopak prochází podle katolíků hlubokým úpadkem hodnot. Je možné, že současná situace pohne katolíky k návratu k tradičním hodnotám, zamýšlí se dále Josef Kašpar.

Podobně přemýšlí jeden vatikánský mluvčí, který v sobotu v souvislosti s výše uvedenými čísly uvedl, že nejde jen o otázku počtu, ale i o otázku kvality a teď se snad katolíci vrátí ke skutečným hodnotám, které v posledních deseti letech do jisté míry opustili.