Masivní sexuální útoky mají umlčet egyptskou opozici

Káhira - Egyptské bezpečnostní síly páchají na zadržených osobách sexuální násilí, a to v masovém měřítku, tvrdí Mezinárodní federace pro lidská práva. Zneužívání mužů, žen i dětí má podle ní odradit veřejnost od protestů. Egyptské ministerstvo uvedlo, že bude reagovat až poté, co si zprávu přečte.

Nová studie poukazuje na nárůst sexuálního násilí po vojenském převratu v červenci 2013. Ve zprávě se píše o testování panenství, zneužívání a znásilňování gangy po zatčení. Podle federace jde o politickou strategii, která má docílit umlčení opozice. 

Proto mezi oběti patří zejména demonstranti z řad studentů, homosexuálové, aktivisté za lidská práva a děti. „Byli jsme napadeni skupinou vedenou šéfem alexandrijské výzvědné služby… Přinutili nás kleknout s rukama za hlavou,“ prohlásila jedna z egyptských aktivistek bojujících za lidská práva. „Potom vzali mladé ženy stranou a prohledávali nás, sexuálně nás obtěžovali a uráželi. Snažila jsem se sundat ruku jednoho z vojáků, kterou měl na mých kalhotech, ale zmlátili mě zbraní, dokud jsem se nepodvolila,“ vzpomínala napadená. 

Zadržené zneužívají policisté, zpravodajští důstojníci i členové armády. Ve vězení ale nekončí, upozorňuje organizace. 

Autoři zprávy prý nemají důkazy, že by velitelé rozkazovali páchat sexuální násilí na zadržených, rozsah násilí a skutečnost, že pachatelé nejsou hnáni k odpovědnosti, ale napovídají, že se jedná o přání shora. Stížnosti obětí prý systematicky blokují soudy. Navíc hrozí, že se jim policisté nebo vězeňská stráž pomstí.

Šéfka Mezinárodní federace pro lidská práva

„Egyptská vláda musí okamžitě skoncovat s těmito zločiny, páchanými aktéry pod jejich přímou pravomocí. Musí zajistit vyšetřování všech obvinění a stíhání a potrestat odpovědné osoby v souladu s mezinárodními normami.“

Sexuální násilí je v Egyptě dlouhodobý problém, který se zhoršil zejména po sesazení prezidenta Husního Mubaraka. Veřejnost se bouřila, prezident Sisí proto loni nařídil policii, aby zakročila. Sexuální útoky označil za „nepřijatelné chování“ a vyzval občany, aby „obnovili morální hodnoty“.

Vydáno pod