Má být Lenin pohřben? Hlasujte!

Moskva – Většina Rusů je pro pohřbení Vladimíra Iljiče Lenina. Nabalzamované ostatky vůdce bolševické revoluce spočívají i dvacet let po rozpadu Sovětského svazu v mauzoleu na moskevském Rudém náměstí. Pro jejich pochování se v hlasování na internetové stránce „Sbohem Lenine“ vyslovilo od soboty už 185 tisíc lidí. Proti bylo kolem 80 tisíc hlasujících.

S nápadem na internetové hlasování přišla vládnoucí strana Jednotné Rusko. Komunisté ji ale obviňují, že s výsledky manipuluje a chce jen odvést pozornost od skutečných problémů Ruska.

Nekrofilní symbol

Reportáž Barbory Šámalové (zdroj: ČT24)

Diskuse o budoucnosti Leninova balzamovaného těla se v Rusku vynořují pravidelně kolem výročí jeho narození či smrti. Poslanec Vladimir Medinskij označil památník za „pohansko-nekrofilní symbol“. Upozornil také, že nikdo z Leninových živých příbuzných si nepřál, aby bylo tělo vystaveno. Sourozenci ho chtěli nechat pohřbít do matčina hrobu v Petrohradu. Komunisté se ale rozhodli vytvořit okolo mrtvého Lenina kult.

Tělo ve skleněné rakvi už má ale s Leninem pramálo společného. Devadesát procent pozůstatků se vypařilo nebo bylo vyměněno, původních je už jen deset procent těla. Mozek je uložen zvlášť ve vědeckém ústavu, který byl zřízen přímo pro tento účel.

Premiér Vladimir Putin se na podzim zmínil, že o pohřbení Leninova těla rozhodně ruský lid - až nastane vhodný čas. Prezident Dmitrij Medvěděv se k Leninovu případnému pohřbení nevyjádřil. V komentářích k nynějším polemikám se však objevily i úvahy, že případné prezidentovo rozhodnutí zrušit mauzoleum a Lenina pochovat by mohlo vylepšit obraz Medvěděva jako reformátora.

HLASUJTE v anketě o pohřbení Lenina

Zájem o mrtvolu klesá

Ostatky zůstávají po většinu dnů týdne přístupny veřejnosti, a to zdarma. Ale zástupy diváků od sovětských dob prořídly. Každý návštěvník se před vstupem do mauzolea musí podrobit kontrole a odevzdat do úschovy kameru, fotoaparát a mobilní telefon. Za svou existenci totiž mauzoleum zažilo i řadu pokusů ostatky zničit, ať výstřelem, hodem kamene, kladiva či lahve, anebo je i rozmetat výbuchem bomby. Umírali „teroristé“ a náhodní návštěvníci, samo mauzoleum ale útoky přečkalo bez úhony.

Vladimir Iljič Lenin
Zdroj: ČT24/Wikipedia.org
Vydáno pod