Lucemburský zákon o eutanazii může způsobit politickou krizi

Lucemburk - Blízké schvalování zákona o eutanazii může v Lucembursku znamenat vážnou krizi tamní politické scény. Zákon o milosrdné smrti totiž tento týden vstupuje do druhého hlasování v parlamentu, velkovévoda Jindřich však neplánuje návrh podepsat. Pokud panovník skutečně odmítne návrh stvrdit, dojde k nesouladu lucemburského parlamentu a velkovévody poprvé za 90 let.

Velkovévodův podpis je nutnou položkou v uzákonění kontroverzní eutanazie. Zpětné přehlasování parlamentem lucemburská ústava nepřipouští. Ředitel Ústavu mezinárodních studií Petr Drulák připouští záměr velkovévody, který by mohl svým postojem chtít zapůsobit na preference klíčového poslance. První parlamentní hlasování v únoru totiž dopadlo o jeden hlas ve prospěch schválení.

Lucembursko je v názoru na eutanazii profilováno dvojstranně. Nejpočetnější zastoupení v parlamentu mají členové katolické strany, kteří v únorovém jednání hlasovali většinou proti návrhu. Se zákonem nesouhlasí také lékařská obec a mnoho občanů v zemi se silnou katolickou základnou. Podobné zákony již vstoupily v platnost v blízké Belgii či Nizozemsku. I tamní legislativa však měla se schvalováním značné problémy. 

Pozici velkovévody je vzhledem k reálnému podílu na politické moci je v současnosti srovnatelná s úlohou českého prezidenta, v několika ohledech dokonce silnější. Vztahy panovníka s předními představiteli zákonodárné a výkonné moci v zemi byly však tradičně založeny na vzájemném respektu.

Vydáno pod