Loni se méně lidí nakazilo virem HIV, pandemie ale pokračuje

Washington - Ve srovnání s předchozími lety byl loni zaznamenán mírný pokles u počtu lidí nakažených celosvětově virem HIV. Informace vyplývají z dnes publikovaných údajů programu OSN pro boj s virem HIV a nemocí AIDS (UNAIDS). V nejhůře postižených zemích se epidemie šíří o něco pomaleji, což však neznamená, že by byl virus HIV na ústupu: velký nárůst případů zaznamenala například Ukrajina a Rusko.

Během roku 2007 se na celé světě nakazilo virem HIV 2,7 milionu lidí, zatímco v roce 2001 to byly tři miliony lidí. Také počet lidí, kteří zemřeli na AIDS, se od roku 2005 mírně snižuje. UNAIDS odhaduje počet zemřelých za loňský rok na dva miliony. V roce 2006 podlehlo nemoci AIDS 2,1 milionu nemocných.

Podle údajů programu UNAIDS žije v současnosti na světě 33 miliony lidí s virem způsobujícím syndrom získaného selhání imunity. Z toho 67 procent jich je ze subsaharské Afriky. V roce 2006 bylo podle výroční zprávy OSN na světě 33,2 milionu nakažených tímto zákeřným virem.

Ovšem u některých rozvojových zemí, kde se v posledních letech hodně investovalo do osvěty, bylo zaznamenáno určité zlepšení situace. Počty infikovaných šly dolů třeba v Zimbabwe nebo ve Rwandě.

UNAIDS ale upozorňuje, že není vhodná chvíle ke spokojenosti, protože v mnoha jiných regionech se choroba naopak šíří více než dřív. Jako příklad zpráva uvádí Čínu, Indonésii, Keňu, Mozambik a také Ukrajinu a Rusko. Na Ukrajině a v Rusku se podle programu UNAIDS počet nakažených za posledních šest let více než zdvojnásobil.

„Šestinásobný nárůst financování programů zaměřených proti HIV v chudších zemích začíná nést své ovoce,“ uvádí se ve zprávě. „Nicméně pokrok zůstává nerovnoměrný a budoucí vývoj epidemie nejistý, což jen podtrhuje potřebu zintenzivnit úsilí zaměřené na prevenci a léčbu HIV pro všechny,“ dodává zpráva.

Americký senát před necelými dvěma týdny schválil zákon, který počítá s vynaložením 39 miliard dolarů (téměř 591 miliard korun) v příštích pěti letech na intenzivnější boj s pandemií AIDS ve světě.

K úspěchům posledního období UNAIDS počítá to, že více těhotných HIV pozitivních žen dostává léky, které zabraňují přenosu nákazy z matky na dítě. Mezi lety 2005 a 2007 se díky tomu počet infikovaných dětí snížil z 410 000 na 370 000.

Vydáno pod