Krůček po krůčku: Palestina míří do UNESCO

Paříž - Palestinci dosáhli prvního diplomatického vítězství na cestě k mezinárodnímu uznání svého samostatného státu. Vedení UNESCO dnes doporučilo uznat Palestinu za člena této organizace. Její členské země o tom mají rozhodnout na přelomu října a listopadu. Členství v UNESCO by Palestině kromě jiného umožnilo, aby žádala o zapsání do seznamu světového dědictví míst, která leží na územích okupovaných Izraelem.

Výkonná rada Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) odsouhlasila doporučení jasnou většinou 40 hlasů ku 18. Proti hlasovaly jen čtyři státy v čele s USA, zatímco 14 zemí jako například Francie a Španělsko se zdrželo. Aby Palestina získala status stálého člena organizace, musí doporučení schválit nejméně dvě třetiny ze 193 členských zemí na svém zasedání 25. října až 10. listopadu v Paříži.

Dnešní hlasování rady UNESCO má velký symbolický význam v době, kdy Palestinci prostřednictvím Rady bezpečnosti OSN podali žádost o plnohodnotné členství v OSN. Spojené státy pohrozily, že jako stálý člen RB s právem veta budou žádost blokovat, a Francie navrhla, aby se Palestině přiznal jen status pozorovatelského státu.