Konference OSN o rasismu se potýká s bojkotem světových velmocí

Ženeva - Konference OSN o rasismu proběhne příští týden v Ženevě bez účasti některých velmocí, které mají obavy, že půjde o přehlídku protiizraelských prohlášení a závěrů. Bojkot fóra už oznámily Austrálie a Kanada, dnes i Spojené státy. Británie svoji delegaci vyšle, nebudou v ní však zastoupeni žádní vysocí představitelé. České předsednictví Evropské unie svolalo ještě na dnešní večer jednání, kde má sedmadvacítka vyhodnotit svůj postoj ohledně účasti na konferenci. Amerika má výhrady proti podobě závěrečného dokumentu, který má být na konferenci schválen. Spojené státy a Izrael už opustily konferenci v roce 2001. Protestovaly tak proti tomu, že arabské státy označily sionismus za rasistickou ideologii.

V pondělí má se svým projevem vystoupit zřejmě nejkontroverznější řečník, íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád. V minulosti nechvalně proslul svými výpady proti Izraeli, několikrát například prohlásil, že by tento stát měl být vymazán z mapy. Izrael dnes proto vyzval účastníky konference, aby během ní Ahmadínežáda bojkotovali, protože podporuje terorismus a neuznává právo židovského státu na existenci.

Konference navazuje na její předchůdkyni, která se konala v roce 2001 v Durbanu, proto bývá označována jako Durban II. Před osmi lety se asi 170 zemí světa dohodlo na akčním programu k potírání diskriminace. Jednání tehdy poznamenala diplomatická roztržka. Kvůli protiizraelským postojům některých arabských zemí, jež chtěly sionismus definovat jako rasismus, delegace USA a Izraele fórum opustily již na začátku.

I vyjednávání o nynějším návrhu závěrečné deklarace bylo vyostřené. Západní státy formulace týkající se blízkovýchodního konfliktu považovaly za jednostranné odsouzení Izraele. Předmětem sporu se také stal požadavek muslimských zemí, aby se v prohlášení objevila pasáž odsuzující „hanobení víry“. Šlo o reakci na karikatury proroka Mohameda, které v roce 2006 otiskly noviny v Dánsku. Podle západních zemí by však taková formulace mohla znamenat omezení svobody názoru. Přípravný výbor v pátek dospěl ke kompromisnímu řešení, které tyto sporné body již neobsahuje. Právě kvůli tomu, že podoba závěrečného dokumentu zůstávala dlouho nejasná, se nad účastí řady zemí stále vznáší otazník.