Končí program pro posilování populace volně žijící vydry říční

Praha - Po dvaceti letech končí program zaměřený na posilování populace volně žijící vydry říční. Oproti minulým rokům nastal velký nárůst populace tohoto zvířete a podle odborníků již není nutné je dál uměle odchovávat a vypouštět do volné přírody. Momentálně se na území České republiky podle vědeckých odhadů nalézá téměř 1600 až 2200 jedinců vydry říční, kteří se vyskytují již na šedesáti procentech území.

„Omezil se nelegální lov, zlepšil se stav životního prostředí a momentálně se především v jižních Čechách rozvíjí rybníkářství,“ uvedla ředitelka Českého nadačního fondu pro vydru Marie Pacovská jako příčinu zvýšení populace vyder na českém území. Právě lov pro kožešinu, pytláctví, zhoršování kvality vody a potravní nabídky, to vše mělo ve dvacátém století za následek silný pokles počtu vyder až na hranici vyhubení. V roce 1984 se jejich počet u nás pohyboval dokonce jen mezi 300 až 400 kusy.

Jan Plesník z Agentury ochrany přírody a krajiny poopravil často uváděné tvrzení, že zcela skončil program na ochranu vydry říční. „Skončila jen představa, že je nutné posilovat volně žijící populaci vydry říční jedinci buď odchovanými, nebo těmi, kteří se dostali do lidské péče kupříkladu jako handicapovaní,“ uvedl Plesník. Zároveň dodal, že vydra nachází rozumné podmínky pro své šíření na území České republiky a že vždycky bylo vypouštění zvířat z lidské péče jenom určitým dodatkem.

Vydru říční tedy sice není potřeba uměle vychovávat a vypouštět do přírody, ale nadále zůstává poměrně ohroženým druhem. Proto se teď hlavně ochránci zaměřují na jejich ochranu. Nyní pokračuje program, který by měl posílit péči o vydru. Program péče prý bude zahrnovat budování vydřích přechodů přes silnice, jelikož nejčastější příčinou úmrtnosti vyder je kromě pytláctví také přejetí autem, a zaměří se také na informovanost rybářů, myslivců nebo různých nevládních organizací.

Dospělá vydra říční stojí na vrcholu potravního řetězce. Její potravní strategie ji předurčuje k tomu, aby přirozeně regulovala populace ryb. V případě zvýšené početnosti některého druhu ryby je jedním z faktorů, který může napomoci vrátit velikost zvýšené populace do původního stavu.

Vydáno pod