Klaus v OSN: Jednostranný krok Palestinců nic neřeší

New York – Český prezident Václav Klaus dnes v newyorském sídle OSN odmítl jednostranné kroky ve sporu Izraele a Palestiny, která dnes chce podat kontroverzní přihlášku do Organizace spojených národů. Klaus podpořil stanovisko amerického prezidenta Baracka Obamy, který uvedl, že k ukončení dlouholetého konfliktu mezi oběma státy nevedou zkratky, ale pouze vyjednávání a vůle obou stran k nalézání nových řešení.

„Je třeba, aby obě strany zaujaly inovativní přístup a překonaly některá stará, neflexibilní a rigidní schémata uvažování. Je třeba, aby obě strany vyjednávaly a hledaly vyvážené řešení, které bude trvalé. Takové řešení nemůže vzejít z jednostranných kroků, ani z těch vynucených OSN, ani z těch kroků, které udělá jen jedna strana sporu,“ uvedl Klaus ve svém projevu ve všeobecné rozpravě Valného shromáždění OSN.

Příkladem takového řešení sporu podle něj může být rozpad Československa před 19 lety. Český prezident přitom zdůraznil, že tento rozpad se obešel bez vnějšího zprostředkování. „Naše zkušenost říká, že pokud mají být touhy nějaké země po suverenitě a svobodě nebo spory mezi zeměmi vyřešeny trvale a přijatelně pro jejich obyvatele, řešení musí vzejít v první řadě z regionu samotného a z jednání dotyčných zemí,“ řekl Klaus. V podobné souvislosti se pak zmínil i o současných změnách v zemích severní Afriky.

Projev Václava Klause v OSN (zdroj: ČT24)

Klaus dodal, že změny přitom nemohou přijít ze zahraničí, ale musejí být důsledkem pohybů na domácí scéně. Zahraničí přesto může něčím přispět, a to zvýšenou snahou spolupracovat se zeměmi severní Afriky. „Neměli bychom zapomínat, že svoboda a trh se vzájemně doplňují,“ uvedl Klaus a doplnil, že garancí stability v severní Africe je prosperita. Země Evropské unie by se o ni podle něj mohly zasadit tím, že jejich vztahy se zeměmi severní Afriky budou založeny na volném trhu.

Klaus v OSN podpořil jadernou energii

Klaus dnes podpořil také jadernou energii. Označil ji za stabilní, legitimní a pro některé země nepostradatelný zdroj. Je tomu tak podle něj i po jaderné havárii v japonské Fukušimě, po níž se „některé vlády rozhodly nestavět nové jaderné elektrárny, a některé se dokonce rozhodly opustit jadernou energii jako takovou“. „Za Českou republiku říkám, že to, co se stalo ve Fukušimě, podle nás v žádném případě nezpochybňuje argumenty pro jadernou energetiku. Tyto argumenty jsou silné, ekonomicky racionální a přesvědčivé,“ řekl český prezident. Podotkl zároveň, že březnové japonské události byly vážnou přírodní katastrofou, z níž je třeba se poučit.

Z jeho slov ale vyplynulo, že za takové poučení nepovažuje úplné opuštění energie z jádra. V Evropě k takovému kroku přistoupilo Německo, odkud od té doby zaznívají hlasy, že by Česko mělo následovat tamní příklad a také od jaderné energie postupně upustit. Čeští politici ale něco takového odmítají. Naopak chystají dostavbu temelínské jaderné elektrárny, která by zvýšila českou nukleární kapacitu.