Klaus: Svoboda a prosperita v Evropě jsou ohroženy

Berlín – Český prezident Václav Klaus dnes během svého vystoupení na berlínské Humboldtově univerzitě uvedl, že svoboda a prosperita v Evropě jsou ohroženy. Podle českého prezidenta ztrácí Evropská unie svým rozšiřováním schopnost rozhodovat. Klaus je známým kritikem integračního procesu a už v rozhovoru pro středeční vydání německého deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung naznačil, že nebude kritikou šetřit.

„Dnešní Evropa je nesmírně složitým konglomerátem historických nánosů, racionálních i neracionálních komplexů a předsudků, různých zatěžujících dějinných zkušeností, ale také zcela legitimních a výrazně se lišících zájmů jednotlivců i celých národů, které žijí v Evropě, a států, které Evropu tvoří,“ řekl dnes Klaus v Berlíně.

Základním principem pro jakékoli lidské uspořádání by mělo být podle českého prezidenta občanství. A právě tímto principem se dosud Evropa odlišovala od ostatního světa. Nesouhlasí se vznikem uměle vytvořené domoviny všech Evropanů. Tento postoj vysvětluje svými zkušenostmi s životem v době komunismu. „Komunistický režim rovnoprávnost a suverenitu států také popíral. Byl organizován shora, nikoli zdola. Princip občanství prakticky potlačil… To u mne vytvořilo vysokou míru přecitlivělosti vůči jakémukoli náznaku podobných jevů.“

Klaus se v Německu zmínil i o současném nejpalčivějším problému eurozóny – Řecku. Poradil Německu, jak se nyní jako nejsilnější ekonomika v EU zachovat. „Když bylo tak dlouho hlavním motorem, tak není možné se tvářit, že se nic neděje a ať si to každá země vyřeší sama,“ prohlásil. Podobně se vyjádřil už ve středu v rozhovoru pro německá média.

Rozšiřování přispívá ke snížení schopnosti rozhodování

Klaus ve svém projevu kritizoval také přílišné rozšiřování unie. „Počet členských zemí se téměř zdvojnásobil, a EU se proto stala daleko méně homogenní než dříve. To snížilo její schopnost rozhodování, což všechny architekty stále těsnější evropské integrace znervózňuje.“ S rostoucím počtem členských států podle něj dochází k výraznému zvýšení nákladů na fungování unie.

Klaus také kritizoval malé zapojení postkomunistických zemí ve fungování EU: „K mému velkému zklamání nesehrály roli tolik potřebného korigujícího faktoru k dosavadnímu modelu evropského integrování. Z důvodů krátkodobých zájmů se rozhodly jít jinou cestou. Nepřispěly proto k zastavení a dokonce ani ke zpomalení paralelního procesu, kterým bylo ono prohlubování, ono přesouvání kompetencí do Bruselu a narůstající regulování Evropy z jednoho místa.“

  • Václav Klaus autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/17/1612/161154.jpg
  • Vlajka EU zdroj: redgreenandblue.org http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/11/1073/107300.jpg