Japonské jaderné bezpečnostní standardy obstály

Tokio - Japonské bezpečnostní testy pro jaderné elektrárny odpovídají mezinárodním standardům. Konstatovali to ve zprávě inspektoři Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Od loňské katastrofy ve Fukušimě, při které byly vážně poškozeny reaktory, jsou v Japonsku z 54 jaderných elektráren v provozu jen tři.

Desetičlenná skupina expertů MAAE v Tokiu zkoumala na žádost japonské vlády soulad japonských bezpečnostních testů pro jaderná zařízení v zemi s mezinárodními normami. A jak se zdá, jsou spokojeni. Experti ale upozorňují, že i když jsou normy v souladu s mezinárodními standardy, je třeba dál provádět inspekce.

Z 54 japonských jaderných elektráren vyrábějí v současnosti elektřinu jen tři, což činí asi tři procenta poptávky po elektřině. Před havárií Fukušimy přitom jaderné elektrárny pokrývaly třetinu poptávky. Teď musejí rozdíl dohánět tepelné elektrárny, ve kterých se znovu obnovil provoz. Jinak byly odstavené. 

Japonská vláda dnes rovněž schválila zákon, který zpřísňuje pravidla pro jadernou bezpečnost. Norma zavádí například čtyřicetiletý limit na provozní život jaderných reaktorů.