Jako píchnutí jehlou: Na Filipínách se věřící nechávají opět ukřižovat

San Fernando (Filipíny) - Věřící na Filipínách v rámci připomínek Velkého pátku tradičně napodobovali poslední hodiny Ježíše Krista. Bičovali si záda a čtyři muži se hřebíky nechali přibít za ruce a nohy na kříž. Krvavý rituál přetrvává na řadě míst země i přes nesouhlas církve. Lidé věří, že si takto od boha vyprosí dar, například uzdravení svých blízkých. Na Filipínách žije více než 80 milionů katolíků a církev si tu uchovává silný vliv.

Nejznámější podobná podívaná se odehrává na předměstí města San Fernando, asi 90 minut jízdy od metropole Manily, kam se stejně jako každoročně sjeli zahraniční i místní turisté, aby viděli do krví nasáklého extrému dotažené pašijové hry. Na volném prostranství se tu nechali čtyři muži přibít dlouhými hřebíky za ruce a nohy na kříž, na dalších místech města se muži v kápích vysvlečení do půl těla bičovali řemeny a bambusovými biči, aby tak učinili pokání za své hříchy.

Jako píchnutí jehlou do ruky, říká muž, který se nechal 14krát ukřižovat

„Už jsem na to zvyklý,“ říká 58letý Alex Laranang, který se nechal ukřižovat už počtrnácté. Opálený muž, který se živí prodejem občerstvení cestujícím v autobusech, dodal: „Je to jako píchnutí jehlou do ruky. Po dvou dnech jsem schopný znovu pracovat.“ Jeho utrpení zatím prý bylo vykoupeno dobrým zdravím pro jeho manželku a děti a také tím, že je schopen je dobře živit. „Dělám to pro rodinu, aby nikdo neonemocněl, a abych si udržel živobytí. Jsem chudý muž. Ale neprosím boha, aby mě nechal zbohatnout.“

Během dneška se budou konat na dalších místech San Fernanda další ukřižování; celkem se jich má letos na Filipínách odehrát 24. Tyto praktiky pokračují po celá desetiletí navzdory oficiálnímu nesouhlasu filipínských katolických biskupů. „V životě musíme tolikrát nést svůj kříž, že nemusíme nosit ještě ten opravdový, dřevěný,“ říká otec Francis Lucas, výkonný ředitel mediálního úřadu filipínských biskupů.

V Izraeli začaly oslavy Velkého pátku

Tisíce křesťanů si na různých místech v Izraeli připomínají smrt Ježíše Krista. Oslavy Velkého pátku zahájila ranní mše v chrámu Božího hrobu, který byl vystavěn v místě, kde byl Ježíš před takřka 2000 lety údajně ukřižován, pohřben a kde vstal z mrtvých.

Později během dne se tisíce římskokatolických i protestantských věřících vydávají v procesí po Ježíšových stopách ulicemi jeruzalémského Starého Města. Via Dolorosa jim připomíná Kristovu cestu utrpení z místa, kde byl odsouzen, na vrch Golgota, kde byl podle křesťanské víry přibit na kříž. Křížová cesta má 14 zastavení, k nimž se váže vždy určitá událost, která se Kristovi přihodila během jeho poslední cesty s křížem na ramenou. Na těchto zastaveních, která označují mimo jiné místa, kde se Ježíš pod tíhou dřevěného kříže zhroutil k zemi, procesí setrvá v krátké modlitbě. Večer se uskuteční mše v kostele v Betlémě, který byl vztyčen tam, kde se údajně Ježíš narodil.