Izraelské ulice zaplnila možná i nemožná stvoření. Dětské masky jsou jednou ze součástí oslav židovského svátku Purim

„Kdyby Žid měl zapomenout na všechny svátky, tak určitě na dva svátky nezapomene - svátky světel Chanuka a Purim,“ řekl loni o nejveselejším židovském svátku otec vrchního pražského rabína a varhaník Jeruzalémské synagogy v Praze Václav Peter. Nejkrásnější na něm podle Petera jsou radost, přátelství, hostiny a karneval. Po dobu letošního svátku nechala izraelská vláda rozvolnit opatření a nechala pro omezený počet lidí otevřít synagogy a jiné svatostánky. Ulice izraelských měst zaplavily barvy, úsměvy a laskominy.