Hluchým by mohla pomoci genová terapie

Oregon (USA) - Američtí vědci úspěšně navrátili sluch myším, což zvýšilo naděje lidských pacientů. Principem genové terapie je obnova takzvaných vlasových buněk, jejichž nepřítomnost nebo malý počet jsou nejčastějším důvodem ztráty sluchu.

Vlasové buňky přijímají a dále předávají vibrace ve vnitřním uchu. Každá z nich vysílá signál do mozku, jejich nedostatek tedy sluch omezuje. Ničí je mimo jiné i dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům a stáří, přirozeně se přitom neobnovují. „Hlavním cílem je napravit ztráty sluchu po onemocněních vnitřního ucha,“ říkají zástupci oregonského vědeckého týmu. „Hluché se rodí jedno ze 2 tisíc dětí, proto je šance na genovou terapii nezanedbatelná,“ říká Andy Forge z britského centra výzkumu hluchoty.

Principem léčby je využití neškodného viru Atoh1 k tomu, aby do buněk tkání v uchu dostal klíčový gen. Tento gen pak ostatní buňky šíří svým dělením a vytváří tak na potřebném místě další vlasové buňky. Využití u lidí je ještě mnoho let vzdálené, ale nakonec by tato genová terapie mohla nahradit kochleární implantáty, které v podstatě nepřítomnost vlasových buněk obcházejí.