Historické setkání ve Vatikánu: Představitelé světových náboženství bojují proti otroctví

Vatikán – Patnáctka vrcholných představitelů křesťanských církví a světových náboženství ve Vatikánu podepsala deklaraci proti otroctví. Mezi signatáři byla například hlava anglikánské církve, canterburský arcibiskup Justin Welby, francouzský pravoslavný metropolita Emanuel, ale i zástupci z řad hinduistů, buddhistů, muslimů a židů. Na pozvání papeže se události účastnili také experti na náboženství, včetně českého kněze a teologa Tomáše Halíka.

„Ještě nikdy v dějinách se nestalo, aby se vrcholní představitelé křesťanských církví, ale i islámu, židovství, buddhismu, hinduismu a šintoismu setkali přímo ve Vatikánu a jednali o konkrétní věci. Někteří reportéři to dokonce přirovnali k pádu Berlínské zdi,“ poznamenal po setkání Halík.

Deklarace odsuzuje „moderní otroctví“, které se týká například žen a dívek nucených k prostituci, domácího služebnictva, které pracuje za nepatrnou nebo nulovou mzdu či dělníků, kteří pracují v nelidských podmínkách. Zástupci církví si v deklaraci dali za cíl přispět k vymýcení tohoto jevu do roku 2020.

  • „Zavazujeme se dnes, že učiníme vše, co je v našich silách…abychom společně pracovali na osvobození všech těch, kteří jsou zotročováni a je s nimi obchodováno, s cílem dát jim budoucnost,“ uvádí se v prohlášení.
Představitelé církví podepsali deklaraci proti otroctví
Zdroj: ČT24/ISIFA/AFP/OSSERVATORE ROMANO

Celkem je podle nevládních organizací na světě novodobých otroků kolem 36 milionů. „Z toho 14 milionů je v Indii, na druhém místě je Čína, na pátém Rusko. Bohužel v těch statistikách se objevuje i Česká republika – dokonce na třetím místě v Evropě. Otrocké postavení v naší zemi se týká 38 000 lidí. Jsou to především ženy, které jsou ruskou a ukrajinskou mafií zavlékány do nevěstinců, a potom někteří zahraniční dělníci, kterým mafiáni odebírají pasy a nedostávají normální mzdu,“ poznamenal Halík.

Signatáři deklarace chtějí svým podpisem inspirovat duchovní i praktické činy všech lidí dobré vůle bez rozdílu vyznání tak, aby se dařilo otrockou práci vymýtit. Canterburský arcibiskup Welby, který patří k ústředním iniciátorům deklarace, vyzval světové politiky k přijetí efektivnějších zákonů proti všem formám otroctví.

František podepisuje deklaraci proti otroctví
Zdroj: ČT24/ISIFA/AFP/OSSERVATORE ROMANO

Všechny pozvané dnes ve Vatikánu osobně přivítal papež František, který po nedávno absolvované cestě do Turecka vypadal unaveně. Zúčastněným nicméně poděkoval, že iniciativu podporují, a že pomáhají na „otřesný jev rozšířený po celém světě“ upozornit. „Žádné další otroky. Všichni jsme bratři a sestry,“ uvedl poté František na Twitteru.

Slaves no more. We are all brothers and sisters. #EndSlavery

Cařihradský patriarcha Bartoloměj, který se s papežem sešel minulý víkend, na vatikánském jednání prostřednictvím videozáznamu přirovnal nutnost boje proti otroctví ke snaze zachránit životní prostředí na Zemi, neboť jde podle něj o dvě strany téže mince.

Halík: Při jednání byla velká jednomyslnost (zdroj: ČT24)