Heger ocenil vědce za vylepšení léčby Parkinsonovy choroby

Praha - Letošní ceny ministra zdravotnictví za vědu a výzkum v medicíně byly uděleny za práce v oboru neurologie a diabetologie. První cenu převzal na slavnosti v Martinickém paláci neurolog profesor Evžen Růžička z pražské Všeobecné fakultní nemocnice za projekt zabývající se léčbou Parkinsonovy choroby. Za významný podíl na projektu dostali diplomy docent Robert Jech a Dušan Urgošík. Medicínští vědci jsou oceňováni tradičně při příležitosti výročí narození (17. prosince 1787) českého lékaře a vědce Jana Evangelisty Purkyně.

Parkinsonova choroba je onemocnění mozku, její příčiny lékaři zatím neznají. Nemocní bývají zpomalení, ztuhlí, někdy se třesou a špatně mluví. Nemoc se zatím vyléčit nedá. Jedním ze způsobů, jak s ní účinně bojovat, je ale metoda hluboké mozkové stimulace. Pacientovi se při operaci zavedou elektrody přímo do mozku, pomocí impulzů pak blokují rušivé signály, které vyvolávají příznaky Parkinsonovy choroby. „Je určena pro pacienty v pokročilých stádiích nemoci. Má význam v tom, že pacientovi se s tím žije lépe, snadněji,“ uvedl neurolog Evžen Růžička.

Týmu českých výzkumníků se díky pětiletému projektu podařilo zpřesnit výběr lidí, kterým může metoda pomoci. To zmenšuje případná rizika. „Dostali jsme se k informacím o fyziologickém fungování lidského mozku a samozřejmě i o jeho fungování v nemoci,“ vysvětlil Růžička. Metoda byla poprvé popsaná koncem 80. let ve Francii, v Česku se používá už 12 let. Za tu dobu pomohla 120 pacientům.

Reportáž Magdy Trojanové (zdroj: ČT24)

Leoš Heger:

„Jsem potěšen, že každý rok je dosahováno mimořádných výsledků při řešení projektů zdravotnického výzkumu. Svědčí to o tom, že je stále co objevovat a řešit nezodpovězené otázky.“

Druhou cenu předal ministr docentu Pavlu Krškovi z kliniky dětské neurologie pražské Fakultní nemocnice Motol za výzkum věnovaný léčbě epilepsie, na niž nezabírají léky. Za zhodnocení přínosu jednotlivých diagnostických metod u tohoto typu epilepsie dostalo diplomy i pět vědců z jeho týmu. Třetí cenu dostal profesor Martin Haluzík z třetí interní kliniky pražské Všeobecné fakultní nemocnice za práci zkoumající mechanismus působení hormonu, který má vztah k obezitě a neúčinnosti inzulínu u diabetiček. Diplomy obdržel i pětičlenný tým vedený Petrou Kleiblovou.

Leoš Heger udělil také čtyři čestná uznání, a to pediatrovi docentu Tomáši Seemanovi z pražské Fakultní nemocnice Motol, neurologovi docentu Davidu Školoudíkovi z Univerzity Palackého Olomouc, profesorce Renatě Cífkové z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny a profesoru Martinu Petřekovi z oddělení klinické biochemie a imunogenetiky Fakultní nemocnice Olomouc.

Leoš Heger
Zdroj: ČT24