František pojal vánoční poselství kriticky, na kurii nenechal nit suchou

Vatikán - Papež František pojal svůj předvánoční projev velice kriticky. Ve svém pondělním zamyšlení před členy kurie vyjmenoval 15 nemocí, kterými v současnosti trpí církev a její vrcholní představitelé. Omluvil se také za skandály katolíků. Františkův kritický tón má podle znalců přimět hodnostáře, aby přestali blokovat reformu vatikánských úřadů.

V předvánočním projevu k představitelům římské kurie, která je hlavním správním orgánem katolické církve, papež hodnostáře rovněž přesvědčoval, aby nepodléhali pocitu vlastní důležitosti, neztráceli kritického ducha a humor. Varoval je také před „terorismem pomluv“, domýšlivostí a mocichtivostí.

František sice nehovořil konkrétně ani o katolické církvi ani o jednotlivých lidech, z jeho řeči však bylo zřejmé, že se týká právě vysoce postavených duchovních. O samotné kurii například řekl, že musí umět být sebekritická a musí se měnit a zlepšovat, pokud se nechce stát jen nemohoucím administrativním orgánem. Jinak prý podlehne pocitu vlastní nesmrtelnosti a nepostradatelnosti.

„Kurie se musí měnit. Kurie, která se nepodrobuje sebekritice, která nejde s dobou, která se nesnaží se zlepšovat, je nemocný orgán. Někdy se (činitelé kurie) cítí být mocipány, nadřazení všem a všemu,“ pronesl papež s tím, že když se to stane, duchovní zapomínají na ducha pokory a velkorysosti, které by je měly povzbuzovat v jejich službě církvi.

František při projevu k členům kurie
Zdroj: Evandro Inetti/ČTK/ZUMA

Celkem papež vyjmenoval patnáct „chorob“, s nimiž se církve potýkají, a mluvil třeba o „duchovní Alzheimerově nemoci“, „chorobě zbožšťování vůdců“ či „chorobě pohřebního výrazu“. Vyčetl třeba duchovním, že se z pocitu nadřazenosti chovají k věřícím příliš přísně a arogantně, zatímco by měli být zdvořilí, plní nadšení a radosti a schopní sebeironie. Zmínil se i o nebezpečí, které vyplývá z hromadění majetku, mocenských bojů či zbytečného důrazu na vnější pozlátka.

„Tyto a další neduhy a pokušení jsou nebezpečím pro každého křesťana a pro každou správní organizaci, komunitu, shromáždění, farnost, církevní hnutí a může postihnout jedince i podniky,“ zdůraznil František.

František rovněž žádal vnější svět o odpuštění za skandály, které v poslední době zasáhly církev. „Nechci uzavřít toto setkání, aniž bych nepožádal o odpuštění za nedostatky své a svých spolupracovníků ohledně některých skandálů, které způsobily velké škody. Odpusťte mi,“ řekl papež.

Církev v posledních letech čelila sérii skandálů kolem odhalení sexuálního zneužívání dětí kněžími či úniku důvěrných dokumentů o korupci a mocenském boji v centrální správě Vatikánu. 

Horizont: Františkovo kritické poselství (zdroj: ČT24)