Francouzské plány s delikventy: Místo pasťáku půjdeš na vojnu

Paříž – Dolní komora francouzského parlamentu zkoumá návrh zákona, který by umožnil poslat nezletilé delikventy na půl roku na vojenský výcvik. Zde by si měli osvojit „zodpovědné a společenské chování“. Pokud návrh projde Národním shromážděním a v listopadu ho schválí také Senát, první „branci“ ve věku 16 až 18 let by mohli do služby nastoupit již v únoru 2012.

Debatovaný návrh není ve Francii ničím novým. Prezident Nicolas Sarkozy, jenž ještě před nejvyšší státní funkcí zastával místo ministra vnitra, o podobném opatření uvažoval již v minulosti. V parlamentu však s návrhem předstoupila Sarkozyho opoziční soupeřka Ségolène Royalová, která sama pochází s vojenské rodiny.

Podle všech předpokladů by zákon dopadl především na delikventy z řad přistěhovalců žijících na předměstích velkých francouzských měst, návrh se tudíž ve francouzské společnosti setkal s pochopením. Francouzům je líto, že zřízení profesionální armády zbavilo mladé muže povinnosti podstoupit vojenskou službu. Ta podle mnohých napomáhala skupiny přistěhovalců integrovat do společnosti.

Podstoupení vojenského výcviku bude dobrovolné

Kritici uvažovaného zákona namítají, že není možné nutit šestnáctileté chlapce podstoupit vojenskou službu. Opírají se přitom o úmluvu o právech dítěte, kterou se Francie zavázala plnit. Zákonodárci však na tyto výtky zareagovali tím, že do návrhu začlenili princip dobrovolnosti. Zločinci si tak budou moci vybrat, zda půjdou na vojnu, nebo se nechají zavřít v nápravném zařízení.

Francouzský parlament
Zdroj: EPA/ISIFA

Francouzští poslanci rovněž argumentují tím, že mladí delikventi nevstoupí přímo do skutečných vojsk, ale podstoupí výcvik vojenského charakteru pod vedením zvláštních pedagogů, jež v armádě dlouho působili. Zde by neměli provádět běžná vojenská cvičení, ale spíše si osvojit základní disciplínu.

Vštípit režim ano, vojenský ale ne

Psycholog Jeroným Klimeš má z návrhu rozpačité pocity hlavně proto, že „pohlavně uniformní“ vojenské prostředí je pro výchovu mladých netypické. Delikventi se zde podle něj mohou naučit násilnému chování, hrubostem a nadávkám, rovněž zde hrozí šikana. „Armáda je prostředí, které je hodně vzdálené normálnímu životu,“ poznamenal odborník. Na druhou stranu však přiznal, že snaha mladistvým vštěpit režim je veskrze pozitivní. „To by těm klukům pomohlo, výchova však nesmí být vojenského charakteru,“ dodal psycholog Klimeš.

Telefonát Jana Šmída a rozhovor s Jeronýmem Klimešem (zdroj: ČT24)