EU vyhlašuje válku bolševníku a nutriím

Brusel - Evropská komise chce zastavit rozšiřování nebezpečných invazivních rostlin a živočichů. Například boj s bolševníkem nebo nutriemi by se měl zintenzivnit. Brusel proto vypracuje společnou unijní strategii proti těmto druhům, které představují hrozbu pro životní prostředí a ekonomiku unie.

Invazivní druhy podle unie vytlačují původní evropskou faunu a floru. „Invazivní druhy jsou vážnou hrozbou pro biodiverzitu. Zastavit omezování biologické rozmanitosti v EU není možné, pokud se (unie) nepustí do boje s problémem těchto nevítaných návštěvníků,“ prohlásil dnes eurokomisař pro životní prostředí Stavros Dimas.

Brusel proto navrhuje postupovat proti invazivním druhům jednotně. Unie by do roku 2010 měla vytvořit společnou strategii boje proti takovým rostlinám a živočichům. Komise navrhuje vytvoření evropského informačního systému a systému rychlého varování před invazivními druhy. Zpřísnit by se měly i kontroly na hranicích. Právě kvůli cestování se do Evropy často bezděčně dostanou nežádoucí druhy. Opatření by se mělo týkat také omezení seznamu druhů, se kterými je zakázáno obchodovat.

Brusel zdůraznil i ekonomické dopady rychlého rozšiřování cizích druhů. Podle jeho odhadů přijdou evropské ekonomiky ročně na nejméně 12 miliard eur (305 miliard korun).

Invazivní druhy = nepřítel unie

Podle unijního projektu DAISIE je v Evropě v současnosti téměř 11 000 nepůvodních druhů. Kolem deseti až 15 procent z nich pak působí problémy či negativní ekologické a ekonomické dopady.

Nutrie

Do Evropy byly dovezeny kvůli kůži. Nyní se rozšiřují napříč Evropou a působí značné škody na přehradách, kanálech či zavlažovacích systémech.

Slávička mnohotvárná

Jde o druh mlže, který působí vážné ekologické škody a velké problémy průmyslu tím, že ucpává nejrůznější potrubí.

Bolševník velkolepý

Je to rostlina z čeledi miříkovitých pocházející z oblasti centrální Asie. Bolševník může ohrozit lidské zdraví, obsahuje fototoxické furanokumariny, které u člověka způsobují těžké fotodermatitidy.    

  • Nutrie autor: Denisa Kašičková, zdroj: www.biolib.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/6/564/56344.jpg
  • Slávička mnohotrvárná zdroj: cs.wikipedia.org http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/6/564/56350.jpg
  • Bolševník zdroj: cs.wikipedia.org http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/6/564/56349.jpg