Eichmann tvrdil, že nebyl antisemita, ale nacionalista

Jeruzalém – V nacistickém soukolí měl úlohu logistika, organizoval transporty do vyhlazovacích táborů. Jako jeden z hlavních architektů holocaustu byl pověřen konečným řešením židovské otázky. Řeč je o Adolfu Eichmannovi, který se ještě po válce snažil před zatčením ukrýt v Argentině. I tam ho ale nakonec izraelští agenti našli a unesli. V Jeruzalémě byl pak odsouzen k trestu smrti a popraven. Právě 15. prosince 1961 si vyslechl rozsudek smrti.

„Proces v roce 1961 vyvolal éru svědků. Vypovídalo jich přes 111, co přežili holocaust. Pro mnohé to bylo poprvé, co o tom mluvili. Z procesu bylo 300 hodin obrazového záznamu, sledoval ho celý svět,“ vysvětlila Lisa Hauffová z nadace Topografie teroru. Podle nejnovějších poznatků mohl ale před soudem stanout dřív. Západoněmecká zpravodajská služba o něm měla vědět už v roce 1952.

V Argentině pracoval v továrně na automobilové součástky

Eichmanna uneslo izraelské komando dne 11. května. Nacistického důstojníka zadrželi u jeho bydliště na předměstí Buenos Aires, když se podle vysledovaného obvyklého scénáře vracel domů ze zaměstnání. V Argentině pracoval v továrně na automobilové součástky. O deset dní později byl v uniformě pracovníka izraelské letecké společnosti El Al a pod vlivem sedativ propašován na palubu letounu s izraelskými představiteli, kteří o přítomnosti „slavného“ pasažéra nic netušili. Argentina proti akci protestovala u OSN, ale marně - podle izraelských úřadů Eichmanna unesly „neznámé osoby“.

Eichmann si vyslechl rozsudek smrti (zdroj: ČT24)

Eichmann se na Slovensku podílel třeba na přípravě nařízení k takzvanému postrku asi 7 500 Židů na území, které bylo připojeno k Maďarsku. Následně deportace začaly, nicméně Maďarsko odmítlo Židy přijmout, takže zůstali v internačních táborech. Měl také vystěhovat Židy z protektorátu Čechy a Morava. Většina států ale odmítala židovské uprchlíky přijmout, a Eichmannovi se proto práce moc nedařila. Tak přišel jeho nadřízený Reinhard Heydrich s novým plánem židovské otázky. Židé měli být vystěhováni z území Třetí říše do nově obsazeného Polska. V lednu 1939 se stal Eichmann šéfem Říšské ústředny pro židovské vystěhování, která vznikla na ministerstvu vnitra. O dva roky později napadlo Německo Sovětský svaz.

V létě povolal Heydrich Eichmanna do Berlína, kde mu oznámil, že si Hitler přeje fyzickou likvidaci Židů. Eichmann měl za úkol organizovat transporty Židů z různých částí Třetí říše na východ. Tam byli Židé likvidováni speciálními oddíly SS. V témže roce se Eichmann vypravil na služební cestu do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Zde se bavil s velitelem tábora a dospěl k závěru, že nejlepší způsob likvidace Židů je plynová komora. A tak byli v roce 1941 v Osvětimi poprvé zavražděni ruští zajatci novým plynem, který se nazýval Cyklon B. Eichmann nařídil v koncentračních táborech vraždit přednostně židovské uprchlíky.

Kdo byl Adolf Eichmann

Původně obchodní cestující Eichmann se narodil 19. března 1906 jako syn účetního v Solingenu v Porýní. V pěti letech se po smrti matky s otcem a pěti sourozenci přestěhoval do Lince. V roce 1932 vstoupil do rakouské nacionálně-socialistické strany a po přesídlení do Německa vstoupil do SS a sloužil v koncentračním táboře v Dachau.

Po rozpoutání války stoupl výrazně Eichmannův vliv a byl jmenován do čela přesídlovacího referátu gestapa. Od března 1941 nesl Eichmannův „židovský referát“ (Judenreferat) označení IV B 4. Eichmann hrál významnou roli při přípravě konference ve Wannsee, jejímž hlavním cílem bylo zajistit „konečné řešení“ židovské otázky. Vrcholem jeho činnosti byla organizace deportací 440 000 maďarských Židů do Osvětimi.

Vydáno pod