Duka: „Teprve teď začínám zcela chápat úlohu kardinála“

Praha – Pražský arcibiskup a primas český Dominik Duka představuje ve sboru kardinálů jediného českého zástupce, který bude na právě započatém konkláve rozhodovat o novém papeži. Podle vlastních slov si přitom teprve při cestě do Vatikánu na loučení s Benediktem XVI. plně uvědomil své kardinálské povinnosti. O tom, jaké výzvy nového papeže čekají a kdy by mohla být hlava katolické církve zvolena, promluvil Duka v předvečer konkláve v exkluzivním rozhovoru pro ČT24.

Na tomto konkláve budete jediným Čechem. Jak se cítíte?

Budu trochu osamělý, i když díky Bohu mám s sebou staršího spolubratra, pana kardinála (Miloslava) Vlka, který mi dává určité rady a generálních kongregací se účastní. Přiznám se, že teprve při cestě na rozloučení s papežem jsem si uvědomil, že teprve teď začínám chápat, co je povinností kardinála.

Už víte, koho zvolíte?

Ne, a i kdybych to věděl, tak bych to nesměl říct… A potom - copak já zvolím papeže jedním hlasem? Papež musí mít dvě třetiny. Jisté je, že jsou tři velké otázky pro toto konkláve. První je: Bude to Evropan, anebo už to Evropan nebude? Podle určitých odhadů, ono se to nedá určit přesně, téměř 80 procent katolíků žije na jižní polokouli, přičemž počet evropských kardinálů převažuje, ale nedává potřebný součet dvou třetin.

Dvaačtyřicet procent katolíků žije v Latinské Americe, zatímco v Evropě je to jen čtvrtina.

A možná ani ne čtvrtina… Druhá otázka je: Po druhém vatikánském koncilu se počet katolíků zdvojnásobil, a to je jistý problém pro řízení církve a pro její centrum ve Vatikánu, protože Svatému stolci se to mnohem hůře zvládá. Navíc víme, že papež je nejen hlava římskokatolické církve, ale přirozeně je chápán za mluvčího všech křesťanů a rovněž také víme, že patří ke světovým autoritám morálním a duchovním. Klademe si otázku, čemu dát přednost: Dát přednost schopnosti vnitřního řízení církve, nebo bude papež více hlasatelem a mluvčím celého duchovního světa?

Podle jednoho z vatikánských analytiků církev hledá „Ježíše s MBA“, tedy osobnost, která bude silná jak duchovně, tak manažersky. Co by mělo převážit?

S jedním z kardinálů jsme si řekli, že to bychom museli nového papeže asi zaživa blahoslavit a prohlásit ho nositelem Nobelovy ceny za všechny obory.

Co by měl nový papež udělat jako první věc? Kde vidíte nejpalčivější problém církve?

Nechci vystupovat jako člověk, který skutečně ví, poněvadž svět je velký a církev je největší globální institucí na světě. Je potřeba větší otevřenosti, nebát se některých vlivů. Na druhou stranu je zde Čína, Kuba a některé islámské režimy, kde není úplná transparence možná, protože vydáváte lidi všanc. Tam se jedná i o životy lidí.

Podle některých institucí jsou křesťané nejpronásledovanější náboženskou skupinou na světě. Co v tomto ohledu může nový papež udělat?

Bude potřeba mnohem větší spolupráce s ostatními křesťanskými církvemi.

A co pro církev nepříjemná kapitola zneužívání dětí některými kněžími? Je tato kapitola už uzavřená?

Po stránce právní je tato otázka dořešená. Byli bychom ale naivní, kdybychom řekli, že najednou nebude žádný problém a že všechno poznáme pomocí psychologických testů a že nemůže dojít k nějakému selhání. Může. Ale jsme poučenější. Dnes samotný Vatikán požaduje spolupráci mezi církevními institucemi a civilní sférou, čili policií nebo psychology.

Kdy podle vás budeme znát jméno nového papeže?

Nejsem prorok. Domnívám se, že všichni budou mít tu tendenci, abychom na Svatý týden (tzn. velikonoční týden od neděle 24. března – pozn red.) odjeli domů.

Redakčně kráceno.

Rozhovor s Dominikem Dukou (zdroj: ČT24)