Děti mimo manželství? V Estonsku se jich rodí 60 procent, v Řecku jen 7

Brusel - Obyvatelstvo Evropské unie stárne. Na jednoho člověka staršího 65 let teď v průměru připadají čtyři lidé v produktivním věku. Mění se i struktura společnosti. Ubývá sňatků a přibývá rozvodů. Mnohem častější jsou taky děti narozené mimo manželství. Česko je v rozvodovosti nad unijním průměrem. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Evropský statistický úřad Eurostat.

V Evropě se mění struktura společnosti. Přibývá například dětí narozených mimo manželství. V Estonsku se mimo manželství rodí 60 procent dětí, naopak v Řecku je to jenom sedm procent. V Česku je rozdíl za posledních dvacet let markantní. V roce 1990 se nesezdaným rodičům narodilo 8,6 dětí, 21,8 v roce 2000 a před dvěma lety již 41,8 procenta všech narozených dětí.  

Evropani se také nechtějí vdávat a ženit. Zatímco v roce 1990 jich bylo 6,3 na 1 000 lidí, v roce 2000 pak 5,2 a v roce 2011 jen 4,4. V České republice sňatků ubývalo z 8,8 v roce 1990 na 5,4 v roce 2000. S tímto trendem souvisí i zvyšující se rozvodovost. Nejvíce se rozvádějí Lotyši, nejméně pak Malťané, Irové a Italové. V ČR je trend opačný, ale i tak se Češi stále rozvádějí víc, než je evropský průměr. V roce 1990 bylo v ČR 3,1 rozvodu na 1 000 obyvatel, 2,9 o deset let později a před dvěma lety 2,7.  

V České republice je méně seniorů v poměru k lidem v produktivním věku než ve většině zemí EU. Zatímco v roce 1992 jich bylo v Evropské unii 21,1 procenta, loni již 26,8 procenta. V České republice tento poměr sice vzrostl z 19,1 na 23,4 procenta, ale je znatelně nižší než průměr EU, který je 26,8 procenta.

Senioři
Zdroj: ISIFA, Rex Features
Vydáno pod