Chrám Narození Páně míří na seznam UNESCO

Betlém - Chrám Narození Páně v Betlémě se uchází o místo na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Je to posvátné místo jak pro křesťany – podle biblické tradice je postaven nad jeskyní, kde Panna Marie porodila Ježíše. V jeho areálu se nachází i důležité židovské poutní místo – hrob Ráchel, manželky Jákoba. Chrám nechala postavit svatá Helena, matka římského císaře Konstantina Velikého v letech 327 až 333. Chrám dnes spravují společně tři církve – římskokatolická, řecká pravoslavná a arménská.

Chrám Narození Páně - jeden z nejstarších křesťanských kostelů na světě v Betlémě. Město leží asi 9 kilometrů od Jeruzaléma, na Západním břehu Jordánu, dnes pod palestinskou samosprávou. A právě ta žádá o jeho zapsání na seznam kulturního dědictví UNESCO. „Pro nás Palestince je tato událost hodně důležitá. Splnili jsme všechny požadavky a podali jsme žádost na zapsání první památky na území Palestiny na seznam světového kulturního dědictví. Je to i součást úsilí naší vlády, která chce ukončit okupaci Palestiny a vyhlásit samostatný stát,“ uvedla palestinská ministryně pro turismus a památky.

K místu, kde se podle Starého zákona narodil král David a podle Nového zákona Ježíš, se sjíždějí věřící i turisté z celého světa. Vjezd do města kontroluje izraelská armáda. Nejvíc lidí sem přijíždí tradičně o vánočních svátcích. „Palestina není členem Dohody o světovém dědictví, protože není ani členskou zemí OSN. Všechno se ale začalo měnit v roce 2002, když na Západní břeh vtrhla izraelská armáda. To vzbudilo mezinárodní pozornost a bylo zřejmé, že chrám má výjimečnou a univerzální hodnotu,“ potvrzuje vyslankyně UNESCO Lousa Haxthausenová.

Chrám Narození Páně na seznam UNESCO? (zdroj: ČT24)

Až do šestidenní války, kdy získal Betlém pod svou kontrolu Izrael, město spravovalo Jordánsko. Před rokem 1967 se tam přistěhovali Arabové, kteří prchali z oblastí obsazených židovským obyvatelstvem. Dnes v Betlémě převažují muslimové nad křesťany.