Chilská vláda zavedla limit pro množství osvětlení v poušti

Santiago de Chile - Chilské pouštní oblasti díky čistému nebi a skvělým podmínkám pro pozorování oblohy lákají astronomy z celého světa. Touha po vědě však mění tamní krajinu často téměř k nepoznání. Obrovské teleskopy tam rostou jako houby po dešti. Jenže i poušť se rychle osidluje, což s sebou přináší i rušivé umělé osvětlení. Do boje za čisté nebe se proto pustili astronomové, chilská města i vláda.

„Asi před deseti lety se města v okolí začala rychle rozrůstat. A to znamenalo větší světelné znečištění nebe a ohrožení našich nových projektů. Museli jsme zasáhnout,“ uvedl Kadur Flores-Murillo z chilské observatoře Cerro Tololo, která v minulosti například zachytila výbuch Supernovy a jako zatím jediná i zrození nové hvězdy. Podobné úspěchy však s „boomem“ observatoří mohou rychle skončit. Místní proto přispěchali s plánem na záchranu čistého nebe.

Příkladem, na který mnozí odborníci i aktivisté poukazují, je zhruba 30 kilometrů vzdálená vinařská vesnice Vicuňa. Za několik se let se zde podařilo snížit úroveň světelného znečištění až o 95 procent. Zásluhu na tom má místní architekt a zároveň nadšený amatérský astronom Eduardo Valenzuela. Rozhodl se například schovat veřejné osvětlení pod stříšky, které usměrňují světlo pouze k zemi, nebo vyměnil rtuťové žárovky za sodíkové.

„Observatoř nám pomohla vybrat ideální druh osvětlení a přesvědčili jsme ke spolupráci i lidi ve městě. Dnes už jsou tyhle oblasti chráněné a města musejí plnit normy povinně, ze zákona,“ vysvětlil Valenzuela. Podle nového vládního dekretu je tak v poušti stanoven závazný limit světelného znečištění.