Česko dostalo za soudnictví od Evropské komise pochvalu

Brusel - Česká republika uspěla v hodnocení soudnictví členských států Evropské unie, které zveřejnila Evropská komise. Přední příčky zaujímá v rychlosti řešení občanskoprávních a obchodních sporů a počtu soudců na počet obyvatel. Zaostává naopak v tom, jak občané vnímají nezávislost justice.

V prvním hodnocení justičních systémů v členských státech se komise zaměřovala především na občanskoprávní a obchodní spory. V rychlosti řešení tohoto druhu sporů si nejlépe vede Litva. Česká republika je hned na druhém místě, když průměrná doba vyřízení těchto sporů je něco přes 100 dní. S přehledem nejpomalejší je v tomto směru justice na Maltě, kde tyto spory trvají více než 800 dní. Následují Kypr a Itálie (kolem 500 dní), Slovinsko s Portugalskem (přes 400 dní) a Slovensko (asi 350 dní).

Je to jen první krok, řekla komisařka pro justici Viviane Redingová. „Přitažlivost země jako cíle pro investice a obchod bezpochyby spoluvytváří nezávislé a efektivní soudnictví,“ zdůraznila. Evropská komise vycházela z údajů Výboru pro efektivitu justice Rady Evropy (CEPEJ). Ve své studii neuvádí přesná čísla, jen grafy.

ČR je v EU na druhém místě v počtu soudců na počet obyvatel. V prvním Slovinsku jich je těsně nad 70 na 100 000 obyvatel, v ČR skoro 50 a na Slovensku, které je na třetím místě, 40. Nejméně soudců je na Maltě, v Itálii, Francii, Kypru a Švédsku, kde se jejich počet pohybuje kolem deseti na 100 000 obyvatel.

Ve financování soudnictví Česko pokulhává

Česká republika je až na 16. místě z hlediska financování soudnictví. Na justici se v ČR vydává něco přes 30 eur na obyvatele. Na prvním místě je Lucembursko (skoro se 140 eury) následované Německem, Španělskem, Slovinskem a Rakouskem, kde se tyto výdaje pohybují zhruba mezi 80 a 90 eury na obyvatele.

Nejvíce právníků je v Lucembursku, v Řecku a v Itálii, kde jich je kolem 350 na 100 000 obyvatel. ČR je na 17. místě s necelou stovkou právníků na 100 000 obyvatel. Podobně jako ČR na tom jsou Dánsko, Holandsko a Rumunsko.

Češi nevěří v nezávislost justice

Češi však mají poměrně skeptický názor na nezávislost své justice. Jsou v tomto směru až na 22. místě ze zemí EU, když menší důvěru v nezávislost svých soudů mají jen Litevci, Řekové, Bulhaři, Rumuni a Slováci. Nejvíc věří v nezávislost své justice Finové, Holanďané, Irové, Němci, Švédi a Britové. V tomto případě Evropská komise použila údaje Světového ekonomického fóra, které zkoumalo situaci nejen v EU, ale ve 144 zemích celého světa.

Studie hodnotí také kapacitu soudů řešit občanskoprávní a obchodní spory. Pokud se míra vyřešení těchto sporů blíží ke 100 procentům, znamená to, že soudy jsou s to vyřídit tolik případů, kolik se před ně dostává. I v tomto směru je na tom ČR dobře, když je na třetím místě za Lucemburskem a Itálií a míra řešení sporů je zhruba stoprocentní. Na opačném konci jsou Řecko, Kypr a Lotyšsko, kde je tato míra kolem 80 procent.

Vydáno pod