Bývalí i současní disidenti vyzývají k demokracii ve Venezuele

Praha - Osobnosti mezinárodní politické scény v otevřeném dopise, jenž byl napsán u příležitosti dnešního Mezinárodního dne lidských práv a jehož text poskytlo Centrum analytických studií pro Latinskou Ameriku, upozorňují na nepříznivou situaci v oblasti lidských práv ve Venezuele. Disidenti z bývalého sovětského bloku i držitelé Nobelovy ceny za mír, mezi nimiž je i Václav Havel či Lech Walesa, vyjadřují znepokojení především nad situací v oblasti svobody projevu, dodržování zákona a demokracie.

Pod maskou zdánlivé svobody a respektu k demokratickým procesům se vytrácí nestrannost zákona. To je důsledek upřednostňování soukromých zájmů před všeobecným uplatňováním vlády zákona, upozorňují signatáři.

Vyjadřují dále znepokojení nad omezováním individuální svobody Venezuelanů, čehož důkazem je nesnášenlivý postoj vůči opozici a odlišným názorům. V zemi musí být nalezena cesta ke společenskému rozvoji a respektování lidských práv.

Autoři dopisu vyjadřují obavy také nad zprávami o pronásledování osob, jež se kriticky vyjadřují proti systému, nad tím, že je potlačována jejich svoboda vyjadřování a hrozí jim stíhání, jehož cílem je umlčet jejich protesty.

Signatáři vyzývají obránce míru, svobody a demokracie v celém světě, aby se připojili k našemu úsilí a požadovali záruky pro svobodné vyjadřování a respektování lidských práv pro všechny Venezuelany. Požadují rovněž nestrannost a nezávislost venezuelského právního systému, posílení vlády zákona a konsolidaci pluralitní demokracie za účasti všech jako motoru společenského rozvoje a míru ve Venezuele.

Kromě bývalých prezidentů Česka a Polska Václava Havla a Lecha Walesy je pod výzvou podepsán bývalý prezident Jihoafrické republiky a nositel Nobelovy ceny za mír Frederick Willem de Klerk, někdejší běloruský prezident Stanislav Šuškevič, bývalý český ministr vnitra Jan Ruml či vůdce běloruské opozice a nositel ceny Andreje Sacharova Aljaksandr Milinkevič a bývalý bulharský premiér Filip Dimitrov.