Bundeswehr nemá na poštovní známky

Berlín – Německá politická scéna se už řadu let zaobírá otázkou, zda odpovídá materiální vybavení armády požadavkům na moderní vojsko. Podle serveru Spiegel.de ale nemá německá armáda peníze ani na doručování pošty. Za ztížení komunikace v armádě mohou podle Spieglu vládní úsporná opatření.

Armádní rozkazy musí být do jednotlivých útvarů posílány poštou. Zemské velitelství ale nemá zhruba od srpna žádné poštovní známky. To znamená, že žádné rozkazy nemohou být tradiční cestou předávány, uvedl Spiegel.

Do konce roku tak musí armáda posílat všechny dokumenty buď faxem, nebo mailem po naskenování. Originály dokumentů zůstávají na velitelství.

Německé ministerstvo obrany musí letos ušetřit 450 milionů eur. Reforma bundeswehru počítá se snížením počtu vojáků o 40 tisíc. Dnes čítá německé vojsko 250 tisíc lidí. Jedním z hlavních bodů reformy je také zlepšení komunikace v rámci armády.