Bulharsko ratifikovalo Lisabonskou smlouvu

Sofie - Bulharský parlament velkou většinou ratifikoval lisabonskou smlouvu. Dokument má reformovat instituce Evropské unie a nahrazuje euroústavu odmítnutou v roce 2005. Lisabonskou smlouvu už kromě Bulharů schválilo dalších 5 unijních zemí. Český parlament o dokumentu jedná. Zatím jediné Irsko plánuje k Lisabonské smlouvě referendum.

Bulharští poslanci smlouvu schválili 195 hlasy, proti bylo jen 15 zákonodárců. Z 240 členů parlamentu se jich 30 hlasování nezúčastnilo.

Bulharsko vstoupilo do Evropské unie teprve loni, ale je mezi prvními z 27 členských zemí, které smlouvu ratifikovaly. Předtím již stejný krok učinily Francie, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko a Malta. Irsko plánuje k otázce uspořádat referendum, zbývající země nechají rozhodnutí na svých parlamentech.

O ratifikaci důležitého unijního dokumentu zatím nemá jasno Polsko. Vládní opozice odmítá ratifikovat Lisabonskou smlouvu v parlamentu. Chce, aby text schválili ve všelidovém hlasování přímo Poláci. O tom, jak nakonec země bude smlouvu schvalovat, budou politici ještě jednat.   

Vydáno pod