Británie upřesnila pravidla pro eutanazii

Londýn – Británie dnes upřesnila pravidla týkající se takzvané asistované sebevraždy. Nedošlo přímo ke změně zákona, jen k jeho vyjasnění. Prokuratura oznámila, že příbuzní „pravděpodobně“ nebudou za napomáhání při eutanazii stíháni. Nicméně možnost stíhání nevyloučila úplně a stanovila několik důležitých faktorů pro rozhodování, jako jsou finanční motivy a okolnosti rozhodování o sebevraždě.

K vypracování instrukcí, které byly dnes uveřejněny, vybídla prokuraturu v červenci Sněmovna lordů, jejíž část funguje také jako nejvyšší soud. Sněmovna tehdy rozhodovala v případě šestačtyřicetileté Debbie Purdyové trpící roztroušenou sklerózou. Purdyová chtěla mít záruku, že její manžel nebude stíhán, když ji bude provázet do Švýcarska, až se ona rozhodne ukončit svůj život.

Podle britských zákonů je napomáhání sebevraždě zločinem, který je možné potrestat až 14 lety vězení. Přesto od roku 2002 zhruba stovka Britů spáchala „asistovanou sebevraždu“ v ústavu Dignitas ve švýcarském Curychu. Nikdo z příbuzných, kteří je doprovázeli, však v Británii nebyl stíhán. Případ Purdyové zamítl prvoinstanční i odvolací soud, ale Sněmovna lordů rozhodla, že nejasnosti kolem zákona o sebevraždě porušují její lidská práva.

Každý případ bude zvlášť posuzován

Každý případ i nadále bude vyšetřovat policie. Prokuratura bude při rozhodování o žalobě přihlížet k tomu, zda někdo mohl mít finanční prospěch z asistované sebevraždy, zda šlo o „jasné a pevné“ rozhodnutí a zda sebevrah nebyl ke svému činu přinucen. Prokuratura bude obzvlášť pečlivě zkoumat sebevraždy lidí mladších 18 let a duševně nemocných.

Purdyová dnes rozhodnutí prokuratury uvítala. Podle ní je důležité, aby lidé zvažující sebevraždu nejprve důkladně zvážili všechny ostatní možnosti. Nové směrnice vstoupily v platnost ihned. Současně britské úřady zahájily konzultace, které by měly připravit návrh na nový právní rámec pro eutanazie. Návrh by měl být zveřejněn na jaře.

Vydáno pod