Bosenští veteráni: Za války po sobě stříleli, teď si pomáhají

Sarajevo – Za války v Bosně v letech 1992 až 1995 proti sobě bojovali, teď si bývalí vojáci z řad bosenských Muslimů, Chorvatů a Srbů v bídě navzájem pomáhají. Založili sbírku ve prospěch bosenkosrbských veteránů, kteří nedostávají žádný důchod a mnoho jich živoří v chudobě. Zatímco bývalí vojáci z řad bosenských Muslimů a Chorvatů si na úřadech vydobyli aspoň skromné penze, veteráni ze srbské části Bosny nedostávají nic.

„Politici, kteří nás tehdy nahnali do války, nás teď nechali v situaci, kdy si musíme navzájem pomáhat. Oni nám nepomohou,“ říká bývalý muslimský voják Senad Hubijer. Stejný pocit má velká část obyvatel Bosny a Hercegoviny. Tvoří ji v podstatě nefunkční svazek Republiky srbské (RS) a muslimsko-chorvatská federace. Zatímco politici se po posledních volbách 14 měsíců dohadovali na nové vládě, nezaměstnanost překročila katastrofálních 43 procent.

Reportáž Martina Jonáše (zdroj: ČT24)

Bosenským Srbům chybí podpora v návratu do předválečných domovů

Více než 100 000 bosenských Srbů žije kromě toho více než 16 let po bosenské válce jako vnitřní uprchlíci – čekají, až se budou moci vrátit do svých předválečných domovů v muslimsko-chorvatské federaci. Prezident Srbské občanské rady se sídlem v Sarajevu Srečko Radišić řekl, že Srbům se v tomto ohledu nedostává žádné podpory. Srbové, kteří se již vrátili, mají velké problémy najít zaměstnání ve federaci ovládané bosenskými Muslimy a Chorvaty.

„Od podpisu daytonské mírové dohody, která ukončila bosenskou válku, se Republika srbská soustředila spíše na to, aby udržela Srby v této entitě, než aby je podpořila v návratu do federace,“ řekl Radišić. Analýzy bosenského ministerstva pro uprchlíky ukazují, že Bosňáci a Chorvaté mají stejné ekonomické a sociální problémy, když se chtějí vrátit do Republiky srbské.

Za bosenské války opustilo své domovy na 2,2 milionu obyvatel, což je více než polovina z celkového počtu občanů registrovaných při sčítání obyvatel v roce 1991. Kolem 1,2 milionu lidí zemi opustilo a uteklo do stovky zemí v různých koutech světa. Kolem milionu zůstalo v Bosně a žijí jako vnitřní uprchlíci. Více než 600 000 vnitřních uprchlíků se podle ministerstva vrátilo do svých předválečných domovů a ze zahraničí se vrátilo kolem 450 000 uprchlíků.

Přesný počet občanů nebo jejich etnická příslušnost v Bosně a Hercegovině nejsou známy, protože poslední sčítání obyvatel se konalo v roce 1991 a další se plánuje na jaro roku 2013.