Austrálie ratifikovala Kjótský protokol

Canberra - Australská vláda dnes ratifikovala Kjótský protokol, čímž se zavázala k omezování emisí skleníkových plynů. Podle tiskových agentur jedinou vyspělou zemí, která se k protokolu nepřipojila, tak zůstávají Spojené státy.

Ratifikace Kjótského protokolu je prvním oficiálním aktem vlády Kevina Rudda po složení oficiální přísahy. Plným členem protokolu se Austrálie stane koncem března 2008, devadesát dní po doručení ratifikačních dokumentů do sídla OSN.

„Dnešní australské rozhodnutí o tom, že se staneme členy Kjótského protokolu, je podstatným krokem kupředu v naší snaze bojovat se změnami klimatu na domácí scéně i v rámci mezinárodního společenství,“ prohlásil Rudd. Podle něj je však pravděpodobné že kvůli tlaku na snížení emisí v zemi vzrostou ceny energií.

Rudd ratifikaci protokolu sliboval už v předvolební kampani. Předchozí australská vláda uváděla, že bude dodržovat mezinárodně dohodnuté limity emisí skleníkových plynů, podepsání protokolu však odmítala. Podle Rudda však země stanovené cíle pravděpodobně nesplní.

Kjótský protokol byl schválen v roce 1997, v platnost však vstoupil až v roce 2005. Jeho cílem je stabilizování koncentrace skleníkových plynů v atmosféře, čímž by se zabránilo rychlým změnám klimatu. Spojené státy, které nyní zůstávají jedinou vyspělou zemí odmítající protokoly podepsat, svůj odmítavý postoj zdůvodňují poukazem na to, že se mezinárodní závazky snižování emisí nevztahují na průmyslově se rozvíjející země, což znevýhodňuje vyspělé státy.

Vydáno pod