Archeologové zkoumají nekropoli z dob Velké Moravy

Znojmo - Archeologové odkrývají na Hradišti svatého Hyppolita ve Znojmě velkomoravskou nekropoli, která by podle jejich předpokladů mohla čítat až tisíc hrobů. Doposud bylo odkryto téměř 120 hrobů. První z nich se podařilo náhodně najít loni na podzim. Pokud se předpoklady odborníků potvrdí, bude možné zařadit tuto lokalitu mezi nejvýznamnější velkomoravská sídla na Moravě, k nimž patří Pohansko u Břeclavi, Mikulčice nebo nedaleké Staré Město.

„Hradiště svatého Hyppolita stálo léta zcela bokem zájmu vědců. Zdaleka nevydalo všechna svá tajemství. Jsme přesvědčeni, že na ty nejzajímavější objevy teprve narazíme,“ uvedl vedoucí výzkumu Bohuslav Klíma. Archeologové začali ve Znojmě pracovat před 23 lety. Výzkumy v jiných známých sídlech Velké Moravy začaly podstatně dříve. Proto jsou tyto oblasti známější.

Dosud se podařilo odkrýt četné dětské hroby se stříbrnými a bronzovými náušnicemi, zlatými přívěsky, prstýnky, četnou keramikou a skleněnými gombíky. Objeveno bylo i několik seker a předmětů denní potřeby, které se dávaly do hrobů jako milodary. Výzkum podle Klímy není důležitý jen pro poznání historie oblasti Znojemska, ale může prozradit důležité informace o životě obyvatel Velké Moravy, která se rozkládala ve střední Evropě v devátém a počátkem desátého století.

Slované si vybudovali sídlo na skalním ostrohu u Znojma v osmém století. Jejich hradisko se později podle domněnek vědců stalo sídlem jihozápadní Moravy a Dolních Rakous. Centrum tvořila opevněná oblast rozkládající se na 20 hektarech.

Hradiště leží na kamenném podloží. Proto vědci nacházeli hroby jen velmi ojediněle. Situace se změnila loni na podzim po 22 letech výzkumů. V oblasti těsně přiléhající k hradišti, v jehož centru stojí kostel svatého Hyppolita, našli první z velkomoravských hrobů. Od té doby nalézají stále další ostatky. Například ve středu odhalili dokonce tři hroby. „Jsme přesvědčeni, že jsme zatím jen na okraji velké nekropole. Postupně bychom se měli dostat do jejího centra, kde lze očekávat hroby důležitých osob s četnými milodary,“ uvedl Klíma. Už teď může být ale s nálezy velmi spokojen.

Vydáno pod