Archeologové našli v místě budoucího obchvatu Kolína řadu unikátů

Kolín - Záchranný archeologický průzkum pozemků pod budoucím obchvatem Kolína, který začal před rokem, už přinesl řadu unikátních objevů. Odhalil mimo jiné sídliště a pohřebiště téměř všech pravěkých kultur i lokality z raného středověku. Dosud byly prozkoumány zhruba dvě třetiny z celkových osmi kilometrů.

„Předem jsme věděli, že je to archeologicky velice intenzivně využívaná krajina, ale přece jen, aby na osmikilometrové sondě na 40 hektarech plochy kontinuálně navazovala jedna lokalita na druhou, to je velice unikátní,“ řekla Radka Šumberová z Archeologického ústavu. Nálezy podle ní dokazují, že všechny zkoumané lokality byly využívány téměř nepřetržitě. 

Za nejzajímavější lze označit nález tří neolitických rondelů, z nichž největší je současně i největším objektem svého typu v Evropě. „Určitě je mimořádně zajímavá také výšina nad Štítarským potokem, která je ohraničená ze tří stran vodou a ačkoliv není opevněná, téměř působí dojmem opevněného sídla, kde jsou velice důležité nálezy třeba z doby železné,“ dodala Šumberová. Mimořádně zachované jsou podle ní také zbytky osídlení z období eneolitu, tedy pozdní doby kamenné, u silnice na Novou Ves. „Doufáme, že by se nám tady mohlo podařit zmapovat vývoj, následnost jednotlivých kultur a změny využívání krajiny v tomto období pravěku,“ poznamenala.

 
Část nalezišť archeologové odkryli, část zkoumají jen pomocí přístrojů a sond. Všechno podrobně dokumentují, protože naleziště skončí pod silnicí. Konzervovat se nic nebude, je to technicky velmi náročné. 

Podle Šumberové tím průzkum na Kolínsku nekončí. „Současnými metodami už toho nemůžeme víc zjistit, takže spíše bychom byli rádi, kdyby to tam v zemi zůstalo, aby jednou v budoucnu ještě z těchto nálezů a nádherných objektů něco bylo a mohly to zkoumat další generace archeologů,“ poznamenala. Odhaduje, že se další průzkum vzhledem k rostoucí výstavbě uskuteční dřív než za deset let. 

Kolínský výzkum je jednou z největších akcí tohoto typu, které Archeologickým ústav v Praze vede. Archeologové uvažují o tom, že by s výsledky svého bádání veřejnost seznámili prostřednictvím výstavy v kolínském muzeu.

Vydáno pod