Akademie ocenila vědecké týmy za mimořádné badatelské počiny

Praha - Předseda Akademie věd Jiří Drahoš ocenil devět vědeckých týmů, které dosáhly při své práci mimořádných výsledků. Ceny se udělují od roku 2003. Jejich cílem je mimo jiné přiblížit nové objevy veřejnosti. Uznání za své badatelské výsledky se dočkali matematici, chemici, biofyzikové, ale taky filozofové, historici nebo jazykovědci. Letos akademie mezi vědce rozdělila 2,5 milionu korun.

„Měli jsme takřka 50 návrhů a udělili jsme šest cen v kategorii výsledků velkého vědeckého významu a tři ceny v kategorii mladých vědeckých pracovníků,“ uvedl předseda AV ČR Jiří Drahoš.

Za výjimečnými vědeckými projekty stojí většinou týmová práce. Na knize Přemyslovci. Budování českého státu se podílelo 35 odborníků z patnácti různých institucí. „Jde o cestu, jakou dospějeme nejen k poznání Přemyslovců nebo k pochopení základů českého státu, ale k nasvětlení otázek souvisejících se vznikem české společnosti, její christianizací,“ vysvětlil vedoucí oceněného týmu Petr Sommer z Filozofického ústavu AV ČR.

Reportáž Marty Machkové (zdroj: ČT24)

Ceny jsou projevem uznání mimořádných výsledků dosažených ve výzkumu a vývoji při řešení výzkumných záměrů, programových a grantových projektů. Akademie je zavedla v roce 2003. Uděluje je předseda akademie na návrh výběrové komise a po doporučení Akademické rady. Ceny se nerozdělují stejnoměrně mezi všechny vědní oblasti. „Dovedu si představit, že do některé vědní oblasti cena nepůjde,“ řekl Drahoš. Jde podle předsedy o osobní ocenění jednotlivců, kteří mohou s penězi naložit, jak uznají za vhodné.

Přemyslovci. Budování českého státu
Zdroj: ČT24
Vydáno pod